#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

ORANGEPL (OPL): Program motywacyjny. (raport nr 19/2017)
04.09.2017 13:03


Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. ("Orange Polska?) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 4 września 2017 r. przyjęła Program Motywacyjny ("Program?) dla Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowej kadry kierowniczej Orange Polska S.A., w tym wybranych członków zarządów podmiotów zależnych od Orange Polska S.A.("Uczestnicy?), oparty na instrumentach pochodnych ("akcjach fantomowych?), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  Celem Planu jest stworzenie dodatkowych bodźców, które zmotywują osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla do osiągnięcia średnioterminowych celów komercyjnych i finansowych wynikających z nowej strategii Orange Polska, których realizacja przełoży się na wzrost wartości akcji.Program będzie realizowany w oparciu o następujące zasady:1. Udział w Programie jest dobrowolny.2.Uczestnicy Programu mogą nabyć łącznie do 2 315 000 akcji fantomowych z puli podstawowej po cenie 1 zł. za każdą akcję.3.W przypadku spełnienia się określonych w Regulaminie Programu warunków dotyczących średniego kursu akcji Orange Polska oraz rankingu NPS (Net Promoter Score), Uczestnicy nabędą dodatkowe pakiety akcji fantomowych: odpowiednio maksymalnie 1 438 500 oraz 616 500.4. Akcje fantomowe zostaną wykupione od Uczestników przez Spółkę po średnim kursie akcji Orange Polska S.A. w pierwszym kwartale 2021 r. jednak wyłącznie pod warunkiem, że będzie on nie niższy od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Orange Polska S.A. w trzecim kwartale 2017 r. W przeciwnym wypadku akcje fantomowe nie zostaną wykupione, co będzie oznaczać utratę zainwestowanych środków.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-04Jean-François FallacherPrezes Zarządu
2017-09-04Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  OPL: inne informacje
• Orange Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 2/2018)
• Orange Polska podał wyniki za I kw., blisko konsensusu
• Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za pierwszy kwartał 2018 roku. (raport nr 12/2018)
• ORANGE POLSKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA. (raport nr 11/2018)
• Powołanie osób nadzorujących Orange Polska. (raport nr 10/2018)
• Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 20 kwietnia 2018 roku. (raport nr 9/2018)
• Nabycie akcji przez Członka Zarządu. (raport nr 8/2018)
• Rezygnacja osób nadzorujących. (raport nr 7/2018)
R E K L A M A