#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy sektor bankowy SKOK uważasz za bezpieczny?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DM BDM rekomenduje Erbud
12.09.2017 08:48
Na bazie posiadanego portfela zleceń oczekujemy, że w 2H17 i 2018 roku spółka ma możliwość odnotowywać sporo wyższy poziom przychodów (w 1H17 start realizacji części znaczących kontraktów opóźniał się), co w efekcie powinno przełożyć się na wyraźnie dodatnie dynamiki EBIT w najbliższych okresach. Przy obecnym poziomie kursu skłaniamy się do podniesienia zalecenia do Kupuj z Akumuluj. Cenę docelowa ustalamy na poziomie 32,0 PLN.

Na ostatniej telekonferencji wynikowej po 2Q'17 prezes spółki deklarował, że marża operacyjna powinna zbliżyć się do 3% w 2H'17 i 2018 roku (nawet pomimo rosnącej presji po stronie kosztowej) - wyższe przychody powinny w większym stopniu pokryć rosnące ostatnio nieproporcjonalnie szybko koszty stałe. Zwracamy także uwagę, że przy tak dużym portfelu zleceń spółka może selektywnie podchodzić do kolejnych kontraktów. W naszym modelu do rentowności podchodzimy nadal konserwatywnie - przyjmujemy marżę EBIT na poziomie ok 2,5% w 2H'17 i 2,2% w 2018 roku. 

W naszej prognozie na 2017 rok zakładamy, że Erbud wypracuje 1,81 mld PLN przychodów oraz 40,2 mln PLN EBIT. W samym 3Q'17 nasza prognoza EBIT wynosi 13,6 mln PLN a w 4Q'17 11,8 mln PLN (vs 8,8 mln PLN i 1,5 mln PLN analogicznie rok temu). W 2018 roku spodziewamy się wzrostu przychodów do 1,87 mld PLN i EBIT do 42,1 mln PLN. W obecnym scenariuszu na kolejne lata nasze założenia są bardzo konserwatywne - nie zakładamy przyrostu EBIT, aczkolwiek dostrzegamy duże polu do poprawy efektywności (np. poprawa wyników w obszarze energetyki/przemysłu, obniżenie wskaźnika koszty SG&A/przychody).

(Dom Maklerski BDM S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Akcjonariusze powyżej 5% obecni na WZA Erbud S.A. w dniu 2017-09-19 (raport nr 49/2017)
• Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. (raport nr 48/2017)
• Informacja o zmianie Statutu Spółki Erbud S.A (raport nr 47/2017)
• Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19-09-2017 r. (raport nr 46/2017)
• Rezygnacja Członka Zarządu (raport nr 45/2017)
• DM BDM rekomenduje Erbud
• Uchwała Zarządu ERBUD S.A. (Emitent) w sprawie emisji obligacji serii C. (raport nr 44/2017)
• Raport półroczny ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Informacja o zamierzonym przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie. (raport nr 42/2017)
R E K L A M A