#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DM BDM rekomenduje Erbud
12.09.2017 08:48
Na bazie posiadanego portfela zleceń oczekujemy, że w 2H17 i 2018 roku spółka ma możliwość odnotowywać sporo wyższy poziom przychodów (w 1H17 start realizacji części znaczących kontraktów opóźniał się), co w efekcie powinno przełożyć się na wyraźnie dodatnie dynamiki EBIT w najbliższych okresach. Przy obecnym poziomie kursu skłaniamy się do podniesienia zalecenia do Kupuj z Akumuluj. Cenę docelowa ustalamy na poziomie 32,0 PLN.

Na ostatniej telekonferencji wynikowej po 2Q'17 prezes spółki deklarował, że marża operacyjna powinna zbliżyć się do 3% w 2H'17 i 2018 roku (nawet pomimo rosnącej presji po stronie kosztowej) - wyższe przychody powinny w większym stopniu pokryć rosnące ostatnio nieproporcjonalnie szybko koszty stałe. Zwracamy także uwagę, że przy tak dużym portfelu zleceń spółka może selektywnie podchodzić do kolejnych kontraktów. W naszym modelu do rentowności podchodzimy nadal konserwatywnie - przyjmujemy marżę EBIT na poziomie ok 2,5% w 2H'17 i 2,2% w 2018 roku. 

W naszej prognozie na 2017 rok zakładamy, że Erbud wypracuje 1,81 mld PLN przychodów oraz 40,2 mln PLN EBIT. W samym 3Q'17 nasza prognoza EBIT wynosi 13,6 mln PLN a w 4Q'17 11,8 mln PLN (vs 8,8 mln PLN i 1,5 mln PLN analogicznie rok temu). W 2018 roku spodziewamy się wzrostu przychodów do 1,87 mld PLN i EBIT do 42,1 mln PLN. W obecnym scenariuszu na kolejne lata nasze założenia są bardzo konserwatywne - nie zakładamy przyrostu EBIT, aczkolwiek dostrzegamy duże polu do poprawy efektywności (np. poprawa wyników w obszarze energetyki/przemysłu, obniżenie wskaźnika koszty SG&A/przychody).

(Dom Maklerski BDM S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki ERBUD S.A. (raport nr 1/2018)
• Podpisanie znaczącej umowy na budowę ETAPU II ,,ZAJEZDNIA POZNAŃ" ( budynek nr 3) zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym zlokalizowany w Poznaniu o wartości 39,5 mln zł. (raport nr 64/2017)
• Zawarcie aneksów do umów o roboty budowlane w projekcie ?Centrum Praskie Koneser? w Warszawie. (raport nr 63/2017)
• Ziszczenie się warunku wejścia w życie umowy na roboty budowlane ? budowa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybniciej - PIERWSZA FAZA REALIZACJI / ETAP I - otrzymanie Polecenia Rozpoczęcia Robót. (raport nr 62/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 57,6 mln zł ? Wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybniciej - PIERWSZA FAZA REALIZACJI / ETAP I (raport nr 61/2017)
• Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy na roboty budowlane z dnia 22 czerwca 2016 roku podnoszącego wartość umowy do łącznej kwoty 37,8 mln zł. (raport nr 60/2017)
• Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A. (raport nr 59/2017)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł. (raport nr 58/2017)
R E K L A M A