#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DM BDM rekomenduje Erbud
12.09.2017 08:48
Na bazie posiadanego portfela zleceń oczekujemy, że w 2H17 i 2018 roku spółka ma możliwość odnotowywać sporo wyższy poziom przychodów (w 1H17 start realizacji części znaczących kontraktów opóźniał się), co w efekcie powinno przełożyć się na wyraźnie dodatnie dynamiki EBIT w najbliższych okresach. Przy obecnym poziomie kursu skłaniamy się do podniesienia zalecenia do Kupuj z Akumuluj. Cenę docelowa ustalamy na poziomie 32,0 PLN.

Na ostatniej telekonferencji wynikowej po 2Q'17 prezes spółki deklarował, że marża operacyjna powinna zbliżyć się do 3% w 2H'17 i 2018 roku (nawet pomimo rosnącej presji po stronie kosztowej) - wyższe przychody powinny w większym stopniu pokryć rosnące ostatnio nieproporcjonalnie szybko koszty stałe. Zwracamy także uwagę, że przy tak dużym portfelu zleceń spółka może selektywnie podchodzić do kolejnych kontraktów. W naszym modelu do rentowności podchodzimy nadal konserwatywnie - przyjmujemy marżę EBIT na poziomie ok 2,5% w 2H'17 i 2,2% w 2018 roku. 

W naszej prognozie na 2017 rok zakładamy, że Erbud wypracuje 1,81 mld PLN przychodów oraz 40,2 mln PLN EBIT. W samym 3Q'17 nasza prognoza EBIT wynosi 13,6 mln PLN a w 4Q'17 11,8 mln PLN (vs 8,8 mln PLN i 1,5 mln PLN analogicznie rok temu). W 2018 roku spodziewamy się wzrostu przychodów do 1,87 mld PLN i EBIT do 42,1 mln PLN. W obecnym scenariuszu na kolejne lata nasze założenia są bardzo konserwatywne - nie zakładamy przyrostu EBIT, aczkolwiek dostrzegamy duże polu do poprawy efektywności (np. poprawa wyników w obszarze energetyki/przemysłu, obniżenie wskaźnika koszty SG&A/przychody).

(Dom Maklerski BDM S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A. (raport nr 59/2017)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł. (raport nr 58/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań: - Zadanie nr 1: nowa siedziba ?Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci?,- Zadanie 2: modernizacja pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia ?Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet? o wartości 29,66 mln zł. (raport nr 57/2017)
• Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy: Konsorcjum Erbud SA (Lider); Erbud Industry Sp. z o.o. (partner) i Fortum Power and Heat Oy, Keilaniementie 1, 02150 Espoo (Partner) (zwani łącznie "Wykonawcą") i Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław ("Zamawiajacym") o wartości 49,78 mln zł, w tym dla ERBUD S.A. i ERBUD Industry Sp. z o.o. (podmiot zależny od ERBUD S.A. w 100%) ? 40,2 mln zł (raport nr 56/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zdrojowej 9 w Międzyzdrojach" ? o wartości 25,2 mln zł. (raport nr 55/2017)
• Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Umowy Spółki Erbud S.A. (raport nr 54/2017)
• Zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę zarządzającą. (raport nr 53/2017)
• Zawarcie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo ? hotelowego ?Seaside Park? w Kołobrzegu. Wartość Aneksu wynosi 23,3 mln PLN.Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksu nr 2 wynosi 77,3 mln PLN. (raport nr 52/2017)
R E K L A M A