#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

GETBACK (GBK): Haitong Bank rekomenduje GetBack
12.09.2017 09:04
Haitong Bank w raporcie z 11 września rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla GetBack od KUPUJ z ceną docelową akcji 30,0 PLN, co oznacza 14,4-procentowy potencjał wzrostowy. Analityk Haitong Bank, zauważa, że GetBack wciąż zwiększa swoje inwestycje w portfele kredytów nieregularnych (NPL), a ostatnio zacieśnił współpracę z funduszami Altus i Trigon. Zdaniem analityka, może to zaowocować wzrostem gotówkowego EBITDA przypisanego do własnych funduszy GetBack.

 

GetBack szybko stał się jednym z liderów na polskim rynku odzyskiwania długów, ma ambitne cele na kolejne lata. Założony w 2012 r. GetBack zdominował transakcje NPL w Polsce w latach 2015 i 2016, kiedy jego udział w rynku wyniósł odpowiednio 50 i 55 proc. W samym tylko 2016 r. GetBack wydał 912 mln PLN na zakup kredytów nieregularnych (w tym zakupy dokonywane przez fundusze zewnętrzne). W pierwszym półroczu 2017 r. inwestycje w NPL sięgnęły 740 mln PLN (wzrost o 25,9 proc. r/r). GetBack ma ambitne cele jeżeli chodzi o zakup NPL w latach 2017-2019: 4 mld PLN we własnym portfelu i 1,7 mld w funduszach zewnętrznych. Jeżeli zarząd spełni te zapowiedzi, to według szacunków Haitong Bank będzie to oznaczało 66-procentowy udział w rynku transakcji NPL łącznie w Polsce i w Rumunii w latach 2017-19. Co ważniejsze, zdaniem analityka Haitong Bank, może to doprowadzić do kilkudziesięcioprocentowego wzrostu zysków - o 33/76/55 proc. odpowiednio w latach 2017/18/19.

GetBack zacieśnił ostatnio współpracę z Altusem i Trigonem. Spółka jest również liderem w zarządzaniu portfelami NPL w funduszach zewnętrznych - współinwestuje w portfele NPL zarówno z globalnymi graczami (np. z amerykańskim PRA), jak i ze specjalnymi funduszami utworzonymi przez polskie fundusze inwestycyjne, takimi jak Trigon i Altus. Haitong Bank zakłada, że podpisane ostatnio pięcioletnie umowy z Altusem (jako część akwizycji EGB Investments) oraz z Trigonem (o wartości 40 mln PLN) wygenerują roczne przepływy do zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez GetBack w wysokości ok. 350 mln PLN każda.

Atrakcyjność rynku NPL umożliwiła dynamiczny i rentowny wzrost. GetBack podał, że w 2016 r. jego gotówkowe EBITDA wyniosło 274 mln PLN (+101 proc. r/r, +381 proc. w porównaniu do 2014 r.), a zysk netto 200 mln PLN (+67 proc. r/r, +354 proc. wobec 2014 r.). Średnia rentowność kapitału własnego (ROE) spółki była wyjątkowo wysoka i wyniosła 70 proc. w 2016 r. i 95 proc. w 2015 r. Analitycy Haitong Bank uważają, że taką rentowność udało się osiągnąć, ponieważ GetBack był skłonny zaakceptować wyższe ryzyko - a co za tym idzie wyższy stopień lewarowania - na rynku, który udowodnił, że oferuje atrakcyjne perspektywy wzrostowe oraz zyskowność. (KRUK i BEST miały w ostatnich trzech latach ROE na poziomie 25-35 proc. W 2016 r. obie te firmy skupiły również NPL za rekordowe kwoty).

Haitong Bank spodziewa się, że w drugim kwartale 2017 r. zysk netto spółki wyniesie 79 mln PLN (+38 proc. kw/kw) za sprawą już ogłoszonego wzrostu o 33 proc. kw/kw inkaso gotówkowego i zwiększenia o 101 proc. kw/kw inwestycji w NPL.

Cena akcji GetBack od momentu debiutu na GPW wzrosła o 41,6 proc., a wycena sugeruje dalszy potencjał wzrostowy. W ofercie publicznej GetBack sprzedano 40 mln akcji (40 proc. pozostaje w wolnym obrocie) po cenie 18,5 PLN za akcję. Wycena Haitong Bank, która jest średnią zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zysku rezydualnego i mnożnika wyceny konkurencji, wskazuje na dalszy, 14,4-procentowy, potencjał wzrostowy.(INTERIA.PL)

Więcej o: GetBack
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GBK: inne informacje
• KNF ma więcej podejrzeń w sprawie GetBacku
R E K L A M A