#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   Informacje

Game-changer na dolarze?
13.09.2017 16:54
Inflacja w cenach producentów (PPI), która została opublikowana o godz. 14:30 nieco rozczarowała. W sierpniu odczyt wyniósł 0,2 proc. m/m i 2,4 proc. r/r, oraz 0,1 proc. m/m i 2,0 proc. r/r dla wartości bazowej. W każdym przypadku dane były o 0,1 pp. poniżej rynkowych szacunków. Warto jednak zwrócić uwagę, że są to niezłe odczyty w porównaniu z tym, co mieliśmy w lipcu. I w tym należy upatrywać ograniczonej reakcji rynku na w/w dane. Dolar po chwilowym wahnięciu dalej zyskuje, co sprawia, że łamane zaczynają być ważne poziomy techniczne.

Wygląda na to, że rynek stawia na scenariusz wyższej inflacji CPI, która zostanie opublikowana jutro o godz. 14:30. Argumentem za takim scenariuszem mogłyby być lepsze odczyty inflacji z Chin, Wielkiej Brytanii, czy też Szwecji, jakie napłynęły w ostatnich dniach. Chociaż tak jak wspominałem rano, znaczenie mają też tzw. lokalne aspekty każdej z gospodarek.  Na wykresie koszyka dolara FUSD mamy już wyraźne naruszenie oporu przy 91,86 pkt., a utrzymanie obecnej tendencji do końca tygodnia mogłoby sprawić, że będziemy mieć tzw. formację przenikania (biała świeca neguje czarną), która jest sygnałem wygaszania wcześniejszego trendu.Na wykresie USD/JPY zbliżamy się do szczytu z 31 sierpnia przy 110,66. Jego naruszenie dałoby pretekst do testowania kluczowego oporu przy 111,00 (linia trendu oparta o dołki z kwietnia i czerwca b.r.).Na układzie EUR/USD mamy złamanie przyspieszonej, wewnętrznej linii trendu wzrostowego przy 1,1950 i obecnie mamy próbę naruszenia okolic 1,1909. Gdyby jutrzejsze dane nt. inflacji CPI z USA nie okazały się rozczarowujące dla rynków, to wzrośnie prawdopodobieństwo testowania 5-miesięcznej linii trendu wzrostowego przy 1,1830-40.Marek Rogalski

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.(DM BOŚ S.A.)

Więcej o: R. waluty
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

R E K L A M A