#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

INVISTA (INV): Realizacja skupu akcji własnych (raport nr 31/2017)
13.09.2017 19:03


Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 13 września 2017 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.300 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku.  

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 13 września 2017 roku wynosi 4.380 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0505% kapitału zakładowego i uprawnia do 7.300 głosów co stanowi 0,0505% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 1,33 złotych za sztukę.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie 878.248 akcji własnych, stanowiących 6,0728% kapitału zakładowego uprawniających do 878.248 głosów co odpowiada 6,0728% ogólnej liczby głosów w Spółce.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Jan BazylPrezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  INV: inne informacje
• Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku (raport nr 7/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 26 czerwca 2018 roku (raport nr 6/2018)
• INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny SA-Q f kwartał 1/2018
•  Raport roczny 2017 INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
• Skonsolidowany Raport roczny INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
• Zmiana terminu publikacji raportu za 2017 rok (raport nr 5/2018)
• Zmiana w składzie Zarządu Invista S.A. (raport nr 4/2018)
• Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (raport nr 3/2018)
R E K L A M A