#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   Informacje

INVISTA (INV): Realizacja skupu akcji własnych (raport nr 31/2017)
13.09.2017 19:03


Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 13 września 2017 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.300 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku.  

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 13 września 2017 roku wynosi 4.380 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0505% kapitału zakładowego i uprawnia do 7.300 głosów co stanowi 0,0505% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 1,33 złotych za sztukę.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie 878.248 akcji własnych, stanowiących 6,0728% kapitału zakładowego uprawniających do 878.248 głosów co odpowiada 6,0728% ogólnej liczby głosów w Spółce.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Jan BazylPrezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  INV: inne informacje
• Zmiana w składzie Zarządu Invista S.A. (raport nr 4/2018)
• Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (raport nr 3/2018)
• Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A (raport nr 2/2018)
• Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 (raport nr 1/2018)
• Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w ramach skupu akcji własnych Invista S.A. (raport nr 46/2017)
• Nabycie akcji własnych (raport nr 45/2017)
• Informacja nt. jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe IV kwartału 2017 roku (raport nr 44/2017)
• Przydział obligacji serii E (raport nr 43/2017)
• Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A (raport nr 42/2017)
R E K L A M A