#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

ATLANTIS (ATS): Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (raport nr 24/2017)
13.09.2017 20:45


Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.  

Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu.

"

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a_ Nazwa/Nazwisko Osoba blisko związana

PATRO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku

2Powód powiadomienia

a_ Stanowisko/status PATRO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku jest osobą blisko związaną następujących osób pełniących obowiązki zarządcze w spółce ATLANTIS Spółka Akcyjna w Płocku:

1_Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

2_Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

b_ Pierwotne powiadomienie/zmiana- Powiadomienie pierwotne

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje

a_ Nazwa ATLANTIS Spółka Akcyjna

b_ LEI 259400H4FRMSCZ8HLT61

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla _i_ każdego rodzaju instrumentu; _ii_ każdego rodzaju transakcji; _iii_ każdej daty; oraz _iv_ każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

a_ Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Akcje

Kod identyfikacyjny ISIN: PLATLNT00016

b_ Rodzaj transakcji - Nabycie

c_ Cena i wolumen Cena Wolumen 0,63 zł 26.116 szt ; 0,63zł 7.960 szt ; 0,65zł 35.434 szt

d_ Informacje zbiorcze

- Łączny wolumen Łączny wolumen: 69.510 szt

- Cena : 0,64 zł

e_ Data transakcji 08.09.2017R , 12.09.2017R , 13.09.2017 R.

f_ Miejsce transakcji

Rynek Regulowany GPW wpisane jest na listę ostrzeżeń publicznych Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych. Całość interpretacji prawnej znajduje się na stronie internetowej: http://sig.fm/Zawiadamiająca zakwalifikowała Rynek prowadzony przez GPW S.A. w Warszawie jako Rynek Regulowany w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 wyłącznie z ostrożności. Zdaniem Zawiadamiającej Rynek prowadzony przez GPW S.A. w Warszawie nie wypełnia definicji Rynku Regulowanego w myśl tego rozporządzenia. W szczególności ten Rynek nie wypełnia kryteriów dotyczących braku uznaniowości podczas dokonywania transakcji, wykluczania i zawieszania Spółek oraz wznawiania handlu po przekroczeniu "widełek" itp. Przez to, iż jest to Rynek nie posiadający jasnych, przejrzystych procedur i zasad nie powinien być definiowany jako Rynek Regulowany. W konsekwencji powyższego rozwiązania przyjęte przez Regulamin Giełdy _odnoszący się do rynku regulowanego_ oraz rozwiązania przyjęte przez Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu _odnoszący się do wielostronnej platformy obrotu_ nie spełniają w sposób oczywisty wymogów odpowiednio rynku regulowanego czy wielostronnej platformy obrotu w rozumieniu Dyrektywy oraz Rozporządzenia MAR, chociaż są zgodne z Ustawą o obrocie."
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Anna KajkowskaPrezes Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7017738.zip
eko_7017738.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ATS: inne informacje
• Powołanie Komitetu Audytu. (raport nr 31/2018)
• Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej. (raport nr 30/2018)
• Powołanie Rady Nadzorczej Spółki. (raport nr 29/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r. (raport nr 28/2018)
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2018r. (raport nr 27/2018)
• ATLANTIS SE Raport kwartalny Q f kwartał 1/2018
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta (raport nr 26/2018)
• Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk (raport nr 25/2018)
• Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2018 r. (raport nr 24/2018)
R E K L A M A