#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   Informacje

HYPERION (HYP): Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Hyperion S.A. i Grupy Kapitałowej Hyperion za I półrocze roku obrotowego 2017 (raport nr 49/2017)
13.09.2017 21:06


Raport bieżący nr 49/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd spółki Hyperion S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 12.09.2017 r. uchwałę o wyborze BGGM Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3489, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Hyperion S.A. w restrukturyzacji za I półrocze roku obrotowego 2017.

Zarząd informuje, iż ww. biegły rewident podejmował się w przeszłości badań sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych jednostek notowanych na GPW, takich jak: Mirbud S.A., JHM Development S.A., Simple S.A., Calatrava Capital S.A., a także innych podmiotów co wskazuje na duże doświadczenie BGGM Audyt sp. z o.o. W związku z powyższym zasadnym wydaje się podjęcie uchwały o wyborze ww. podmiotu.Podstawa prawna:§ 5 ust.1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.),


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Prezes ZarząduBeata Odżga-Szypulska


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  HYP: inne informacje
• Korekta raportu bieżącego 19/2018 dot. Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. na dzień 29.06.2018 r. (raport nr 21/2018)
• Umorzenie postępowania upadłościowego Emitenta (raport nr 20/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. na dzień 29.06.2018 r. (raport nr 19/2018)
• Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. (raport nr 18/2018)
• Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 24 maja 2018 roku (raport nr 17/2018)
• Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A w dniu 24 maja 2018 roku (raport nr 16/2018)
• umorzenie postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej Emitenta (raport nr 15/2018)
• Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 14/2018)
• Złożenie zażalenia na postanowienie (raport nr 13/2018)
R E K L A M A