#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

HYPERION (HYP): Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Hyperion S.A. i Grupy Kapitałowej Hyperion za I półrocze roku obrotowego 2017 (raport nr 49/2017)
13.09.2017 21:06


Raport bieżący nr 49/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd spółki Hyperion S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 12.09.2017 r. uchwałę o wyborze BGGM Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3489, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Hyperion S.A. w restrukturyzacji za I półrocze roku obrotowego 2017.

Zarząd informuje, iż ww. biegły rewident podejmował się w przeszłości badań sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych jednostek notowanych na GPW, takich jak: Mirbud S.A., JHM Development S.A., Simple S.A., Calatrava Capital S.A., a także innych podmiotów co wskazuje na duże doświadczenie BGGM Audyt sp. z o.o. W związku z powyższym zasadnym wydaje się podjęcie uchwały o wyborze ww. podmiotu.Podstawa prawna:§ 5 ust.1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.),


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Prezes ZarząduBeata Odżga-Szypulska


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  HYP: inne informacje
• Korekta RB 52/2017 (raport nr 53/2017)
• Otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Emitenta (raport nr 52/2017)
• Publikacja informacji poufnej (raport nr 51/2017)
• Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego za publikację skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku (raport nr 50/2017)
• Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Hyperion S.A. i Grupy Kapitałowej Hyperion za I półrocze roku obrotowego 2017 (raport nr 49/2017)
• Otrzymanie uproszczonych wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości Spółki wraz z postanowieniem Sądu o wstrzymaniu ich rozpoznania (raport nr 48/2017)
• Wypowiedzenie znaczącej umowy (raport nr 47/2017)
• Informacja dotycząca postępowania sanacyjnego (raport nr 46/2017)
• Umorzenie postępowania sanacyjnego (raport nr 45/2017)
R E K L A M A