#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

PETROLINV (OIL): Postanowienie o wpisie do KRS (raport nr 39/2017)
13.09.2017 21:18


Raport bieżący nr 39/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu 13 września 2017 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 sierpnia 2017 roku o zamieszczeniu w Dziale 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe. Podstawę zamieszczenia wpisu stanowi nieprawomocne i zaskarżone przez Spółkę postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego z dnia 19 czerwca 2017 roku (sygn. akt VI GU 14/16), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku.  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust.1 pkt. 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Bertrand Le GuernPrezes Zarządu
2017-09-13Franciszek KrokWiceprezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  OIL: inne informacje
• Raport półroczny PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (raport nr 41/2017)
• Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (raport nr 40/2017)
• Postanowienie o wpisie do KRS (raport nr 39/2017)
• Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o spłacie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup (?TOO OTG?) art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach (raport nr 38/2017)
• Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie uchwały Zarządu Novej Giełdy (raport nr 37/2017)
• Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości (raport nr 36/2017)
• Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości (raport nr 36/2017)
• Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości (raport nr 35/2017)
R E K L A M A