#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

AIRWAY (AWM): Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH (raport nr 21/2017)
13.09.2017 22:24


Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?), informuje, że w związku z otrzymanym w dniu 13 września 2017 r. zapytaniem akcjonariusza dotyczącym projektów Spółki, Emitent przedstawia poniżej informacje udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.  

1. W jakim terminie można się spodziewać finalizacji transakcji dot. dwóch kolejnych technologii ? systemu do czyszczenia jamy ustnej (ang. oral care) ("OC?) oraz systemu do regulacji i utrzymywania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej (ang. cuff presure regulator) ("CPR?).

Odpowiedź Spółki: Oceniając stan procesu komercjalizacji technologii OC oraz CPR, a także biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte przy komercjalizacji pierwszej technologii (CSS ? zamknięty system czyszczenia rurki intubacyjnej), Zarząd Spółki spodziewa się finalizacji procesu sprzedaży technologii OC i CPR w okresie najbliższych 12-24 miesięcy. Zarząd Spółki pragnie jednocześnie podkreślić, że naturalną cechą negocjacji biznesowych jest trudność oszacowania czasu ich trwania. Jeśli natomiast chodzi o proces monetyzacji wymienionych technologii, to postępuje on zgodnie z przyjętymi harmonogramami i budżetami. O wszelkich istotnych potencjalnych zmianach co do możliwych terminów finalizacji zakładanych transakcji sprzedaży dwóch kolejnych technologii Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował akcjonariuszy.

2. Czy Spółka planuje w jakiś sposób podzielić się zyskiem uzyskanym ze sprzedaży technologii zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (ang. closed suction catheter airway maintenance system) z akcjonariuszami?

Odpowiedź Spółki: Obecna polityka Emitenta zakłada dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami na zasadach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadać niezbędne środki pieniężne w tym zakresie. Zarząd Spółki nie wyklucza przy tym możliwości przeprowadzenia przez Spółkę tzw. procesu buy-back, tj. złożenia akcjonariuszom Spółki oferty zakupu akcji, co wymaga uzyskania stosownej zgody Rady Nadzorczej. W dniu 13 września 2017 roku Rada Nadzorcza Airway Medix S.A. odmówiła zgody na rozpoczęcie programu skupu akcji własnych z uwagi na brak możliwości sfinansowania wynagrodzenia należnego akcjonariuszom zbywanych akcji z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Uzasadniając swoją decyzję, Rada Nadzorcza wskazała, że z uwagi na bieżący brak zdolności dywidendowej i precyzyjne w tym zakresie przepisy kodeksu spółek handlowych, rozpoczęcie skupu akcji własnych w 2017 lub 2018 roku wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego i nieuzasadnionym ekonomicznie oraz wątpliwym prawnie nabyciem przez Spółkę akcji z odroczonym o co najmniej rok terminem płatności. Jednocześnie Rada Nadzorcza zarekomendowała, aby Zarząd podjął niezbędne kroki umożliwiające dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, po wypracowaniu przez Spółkę i wykazaniu w sprawozdaniu finansowym za lata 2017 i 2018 zysku, który będzie mógł być przeznaczony do podziału. Zarząd Spółki zamierza na bieżąco monitorować możliwości dzielenia się spodziewaną nadwyżką kapitałową i wypracowanymi zyskami, zarówno w formie procesu buy-back, jak również w formie wypłaty dywidendy. Wpływ do Spółki pierwszej, największej transzy płatności ze sprzedaży technologii CSS (prawie 23 mln PLN przy obecnym kursie EUR/PLN) spodziewany jest w pierwszych dniach października br., a kolejne transze rozłożone są w czasie, zgodnie z warunkami umowy, opisanej w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2017..

3. Czy obecna wycena spółki na GPW odzwierciedla wartość zbudowaną przez spółkę?

Odpowiedź Spółki: Zarząd Spółki co do zasady nie komentuje wyceny Spółki na rynku giełdowym i decyzji transakcyjnych akcjonariuszy. Jednakże widzimy niespotykany dysonans między sukcesem biznesowym, jakim była podpisana umowa sprzedaży pierwszej technologii Spółki, tj. systemu CSS, do notowanego na giełdzie w Nowym Jorku, globalnego lidera branżowego, a zachowaniem kursu akcji Airway Medix SA w ostatnich tygodniach. W ocenie Zarządu obecna wycena Spółki nie odzwierciedla wartości zbudowanej przez Spółkę i jest wysoce niedoszacowana przez uczestników rynku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13MAREK ORŁOWSKI

PREZES ZARZĄDU
2017-09-13ANNA ARANOWSKA-BABLOKCZŁONEK ZARZĄDU


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  AWM: inne informacje
R E K L A M A