#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

GETINOBLE (GNB): UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WPROWADZENIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SERII B (raport nr 111/2017)
13.09.2017 23:12


Raport bieżący nr 111/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2017 z dnia 4 września 2017 roku dotyczącego warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii B Getin Noble Banku S.A. ("Akcje?) ("Emitent?) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emitent informuje, iż w dniu 13 września 2017 roku otrzymał Uchwałę nr 1047/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?, "Giełda?) z dnia 13 września 2017 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW Akcji Emitenta ("Uchwała?).  Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 18 315 019 Akcji Emitenta, o wartości nominalnej 2,73 zł każda.Dodatkowo zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 15 września 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Emitenta, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 września 2017 r. rejestracji Akcji i oznaczenia ich kodem "PLGETBK00012?.Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Jerzy PruskiWiceprezes Zarządu
2017-09-13Maciej SzczechuraCzłonek Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GNB: inne informacje
• ZAWARCIE WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI DOMU MAKLERSKIEGO I UMOWY OPCJI (raport nr 58/2018)
R E K L A M A