#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

HFTGROUP (HFT): Decyzja KNF o nałożeniu kary pieniężnej na HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (raport nr 3/2017)
14.09.2017 00:27


Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że powziął informacje od Pełnomocnika Spółki Zależnej od Emitenta, tj. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Zależna?) o nałożeniu na Spółkę Zależną przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF?) decyzją o syg. L.dz. DPP/WPAII/476/114/18/2016/2017.AS ("Decyzja?) kary pieniężnej w wysokości 1.000.000,00 zł za istotne naruszenie przepisów prawa, tj.:  

1). § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 24 września 2012r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których w art. 70 ust. 2. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych ("Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków?),

2). §. 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków,

3). § 10 ust. 2 pkt 12. I par. 10 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków,

4). § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest prawomocna
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-09-14Robert Walicki Prezes Zarządu

(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  HFT: inne informacje
• Jednostkowy raport roczny HFT Group S.A. za rok obrotowy 2017 (raport nr 20/2018)
• Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej HFT Group za rok obrotowy 2017 (raport nr 19/2018)
•  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2017 rok (raport nr 18/2018)
• Korekta raportu bieżącego - Znacząca utrata wartości aktywów HFT GROUP S.A. (raport nr 4/2018)
• Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. (raport nr 17/2018)
• Korekta Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. HFT GROUP (raport nr 16/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport nr 3/2018)
• Znacząca utrata wartości aktywów (raport nr 2/2018)
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HFT Group S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r. (raport nr 15/2018)
R E K L A M A