#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

BOGDANKA (LWB): DM BDM - podtrzymana ocena LW Bogdanki
18.09.2017 10:32
Decydujemy się utrzymać poprzednie zalecenie Kupuj i jednocześnie podnosimy cenę docelową do 99,2 PLN/akcję. Zgodnie z przyjętymi założeniami, spółka na lata 2018-2019 handlowana jest przy mnożnikach EV/EBITDA na poziomie 3,2x-2,9x. Aktualna projekcja wskazująca, że średnioroczna EBITDA w spółce w latach 2018-2020 wyniesie 750 mln PLN wydaje nam się konserwatywna.

Dane LWB za 2Q'17 okazały się bliskie wcześniejszym oczekiwaniom. Przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 437 mln PLN (poprawa o 2% r/r). W tym okresie wolumen sprzedaży netto był na poziomie 2,3 mln ton, czyli wzrósł o 3,6% ujęciu r/r.

Szacujemy, że w 1H'17 udział LWB w krajowym rynku węgla dla energetyki wzrósł o ok 2 pkt % i był na poziomie ok 18% (podobnie w 1Q i 2Q). Narastająco za cztery ostanie kwartały przychody spółki były niższe o 2,7%, natomiast sprzedaż węgla w tonach wzrosła o 3,3%. Wynik EBITDA za 2Q'17 był wyższy r/r o 33,5%, czyli wyniósł niemal 139 mln PLN. Poprawa marży EBITDA wynikała z lepszych wolumenów oraz optymalizacji kosztów (podjętej w poprzednich okresach). W okresie 1-2Q'17 szacunkowy jednostkowy koszt produkcji w ujęciu r/r (według naszych symulacji) mógł spaść 9 PLN/t. 

W Polsce sytuacja na rynku producentów węgla energetycznego jest już ustabilizowana. Aktualnie czekamy na odważniejsze ruchy cenowe PGG w najbliższych miesiącach. Po wielu latach krajowi producenci węgla ponownie oferują znacząco niższe ceny dla odbiorców aniżeli konkurencja zagraniczna.Ostatnie zwyżki cen w portach ARA oraz wyjątkowo niskie stany zapasów w krajowych kopalniach wg nas wskazują, że przyszłe ceny węgla w Polsce będą na ścieżce wzrostu przynajmniej do 1Q'18.

Odczyt za lipiec'17 indeksu PSCMI1 to ponad 208 PLN/t. Spodziewamy się, że na przełomie 2017/2018 PSCMI1 przekroczy 230 PLN/t. W 1Q'18 z obecnej perspektywy przyjmujemy przynajmniej pułap 235-240 PLN/t.

Podtrzymujemy również tezę, że docelowo w perspektywie kilku lat powinno dojść do trwałego wzrostu udziału rynkowego Bogdanki w krajowym rynku dostaw miałów węglowych na potrzeby energetyczne.

Dlatego nie będziemy zaskoczeni jeśli w średnim i długim terminie Bogdanka prawdopodobnie zwiększy wydobycie ponad cele z obecnej strategii (w modelu na obecnym etapie nie uwzględniamy wciąż możliwości produkcji powyżej 9,5 mln ton/rok).Maciej Bobrowski

bobrowski@bdm.pl


(Dom Maklerski BDM S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LWB: inne informacje
• Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej (raport nr 3/2018)
• Noble Securities rekomenduje Bogdankę
• Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 1/2018)
• Wybór biegłego rewidenta
• Wybór biegłego rewidenta (raport nr 2/2018)
• Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka
• Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (raport nr 1/2018)
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A., które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 r. (raport nr 33/2017)
• Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 grudnia 2017 r. (raport nr 32/2017)
R E K L A M A