#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

BOGDANKA (LWB): DM BDM - podtrzymana ocena LW Bogdanki
18.09.2017 10:32
Decydujemy się utrzymać poprzednie zalecenie Kupuj i jednocześnie podnosimy cenę docelową do 99,2 PLN/akcję. Zgodnie z przyjętymi założeniami, spółka na lata 2018-2019 handlowana jest przy mnożnikach EV/EBITDA na poziomie 3,2x-2,9x. Aktualna projekcja wskazująca, że średnioroczna EBITDA w spółce w latach 2018-2020 wyniesie 750 mln PLN wydaje nam się konserwatywna.

Dane LWB za 2Q'17 okazały się bliskie wcześniejszym oczekiwaniom. Przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 437 mln PLN (poprawa o 2% r/r). W tym okresie wolumen sprzedaży netto był na poziomie 2,3 mln ton, czyli wzrósł o 3,6% ujęciu r/r.

Szacujemy, że w 1H'17 udział LWB w krajowym rynku węgla dla energetyki wzrósł o ok 2 pkt % i był na poziomie ok 18% (podobnie w 1Q i 2Q). Narastająco za cztery ostanie kwartały przychody spółki były niższe o 2,7%, natomiast sprzedaż węgla w tonach wzrosła o 3,3%. Wynik EBITDA za 2Q'17 był wyższy r/r o 33,5%, czyli wyniósł niemal 139 mln PLN. Poprawa marży EBITDA wynikała z lepszych wolumenów oraz optymalizacji kosztów (podjętej w poprzednich okresach). W okresie 1-2Q'17 szacunkowy jednostkowy koszt produkcji w ujęciu r/r (według naszych symulacji) mógł spaść 9 PLN/t. 

W Polsce sytuacja na rynku producentów węgla energetycznego jest już ustabilizowana. Aktualnie czekamy na odważniejsze ruchy cenowe PGG w najbliższych miesiącach. Po wielu latach krajowi producenci węgla ponownie oferują znacząco niższe ceny dla odbiorców aniżeli konkurencja zagraniczna.Ostatnie zwyżki cen w portach ARA oraz wyjątkowo niskie stany zapasów w krajowych kopalniach wg nas wskazują, że przyszłe ceny węgla w Polsce będą na ścieżce wzrostu przynajmniej do 1Q'18.

Odczyt za lipiec'17 indeksu PSCMI1 to ponad 208 PLN/t. Spodziewamy się, że na przełomie 2017/2018 PSCMI1 przekroczy 230 PLN/t. W 1Q'18 z obecnej perspektywy przyjmujemy przynajmniej pułap 235-240 PLN/t.

Podtrzymujemy również tezę, że docelowo w perspektywie kilku lat powinno dojść do trwałego wzrostu udziału rynkowego Bogdanki w krajowym rynku dostaw miałów węglowych na potrzeby energetyczne.

Dlatego nie będziemy zaskoczeni jeśli w średnim i długim terminie Bogdanka prawdopodobnie zwiększy wydobycie ponad cele z obecnej strategii (w modelu na obecnym etapie nie uwzględniamy wciąż możliwości produkcji powyżej 9,5 mln ton/rok).Maciej Bobrowski

bobrowski@bdm.pl


(Dom Maklerski BDM S.A.)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LWB: inne informacje
• Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku (raport nr 17/2018)
• LW Bogdanka notuje rekordy w Stefanowie
• Wykup obligacji w terminie (raport nr 16/2018)
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 r. (raport nr 15/2018)
• Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte do momentu ogłoszenia przerwy w obradach (raport nr 14/2018)
• DM BDM obniżył cenę docelową dla Bogdanki
• Intensywne prace na polu Stefanów
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 25 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał (raport nr 13/2018)
• LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
R E K L A M A