#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy lekarze rezydenci zaraz po studiach powinni zarabiać lepiej?
 
   Informacje

PEKAO (PEO): Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. (raport nr 51/2017)
22.09.2017 17:51


Raport bieżący nr 51/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pekao Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 22 września 2017 r. podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku.  Główne parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 2 Prawa Bankowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II;

2. Maksymalna łączna wartość nominalna emisji wyniesie do 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych);

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę;

4. Obligacje będą niezabezpieczone;

5. Obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności;

6. Rozważany termin emisji obligacji to październik 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacja poufna


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-22

Michał Krupiński

Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2017-09-22Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu, Zarząd Banku
2017-09-22

Dariusz Choryło

Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
2017-09-22

Tomasz Nowacki

Dyrektor Zarządzający, Departament Prawny
2017-09-22

Adam Hawryluk

Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PEO: inne informacje
• Wniesienie skargi kasacyjnej przez akcjonariusza Banku (raport nr 52/2017)
• Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. (raport nr 51/2017)
• Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (raport nr 49/2017)
• Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (raport nr 50/2017)
• Raport półroczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Raport półroczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Raport półroczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Zmiana terminu powołania Pana Marka Tomczuka na Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. (raport nr 48/2017)
• Pekao nie będzie przeprowadzać dużych akwizycji
R E K L A M A