#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   Informacje

DELKO (DEL): Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej (raport nr 25/2017)
12.10.2017 20:36


Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje o powołaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12. października 2017 roku, Pana Damiana Rondudy na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję.  Pan Damian Ronduda ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i uzyskał dyplom inżyniera. Od listopada 2016 r. jest pracownikiem firmy British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty do spraw IT. Pan Ronduda zajmuje się zdalnym wsparciem sił sprzedaży oraz testowaniem i wdrażaniem projektów usprawniających pracę poszczególnych działów firmy.Pan Damian Ronduda wg przedstawionego oświadczenia:

nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej; nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Dariusz KaweckiPrezes Zarządu
2017-10-12Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DEL: inne informacje
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 2/2018)
• Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. (raport nr 1/2018)
• Rozwiązanie listu intencyjnego (raport nr 33/2017)
• Wyniki kontroli podatkowej w spółce zależnej (raport nr 32/2017)
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 31/2017)
• DELKO SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Rejestracja zmian w statucie Spółki (raport nr 30/2017)
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 29/2017)
• Rozpoczęcie negocjacji w celu nabycia udziałów (raport nr 28/2017)
R E K L A M A