#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy lekarze rezydenci zaraz po studiach powinni zarabiać lepiej?
 
   Informacje

DELKO (DEL): Powołanie Komitetu Audytu (raport nr 27/2017)
12.10.2017 20:39


Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Delko S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 12. października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) powołała Komitet Audytu w składzie:  1.Danuta Bronisława Martyna ? Przewodnicząca Komitetu Audytu

2.Wojciech Szymon Kowalski ? Członek Komitetu Audytu

3.Damian Ronduda ? Członek Komitetu AudytuDotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza.Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki

c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodnicząca, jest niezależna od spółki.Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016?, przewodnicząca komitetu audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15. Lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Dariusz KaweckiPrezes Zarządu
2017-10-12Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DEL: inne informacje
• Rozpoczęcie negocjacji w celu nabycia udziałów (raport nr 28/2017)
• Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (raport nr 26/2017)
• Powołanie Komitetu Audytu (raport nr 27/2017)
• Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej (raport nr 25/2017)
• Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12. października 2017 r. (raport nr 24/2017)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 12. października 2017 r. (raport nr 23/2017)
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 22/2017)
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 21/2017)
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 20/2017)
R E K L A M A