#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   Informacje

DELKO (DEL): Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (raport nr 26/2017)
12.10.2017 20:39


Raport bieżący nr 26/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Delko S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 12. października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12. października 2017 r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 12. października 2017 r. Ustalony przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. O rejestracji zmian w Statucie przez Sąd, a co za tym idzie, o wejściu w życie Statutu w nowym brzmieniu, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.  Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt. 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Dariusz KaweckiPrezes Zarządu
2017-10-12Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7022670.zip
eko_7022670.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DEL: inne informacje
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 2/2018)
• Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. (raport nr 1/2018)
• Rozwiązanie listu intencyjnego (raport nr 33/2017)
• Wyniki kontroli podatkowej w spółce zależnej (raport nr 32/2017)
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 31/2017)
• DELKO SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Rejestracja zmian w statucie Spółki (raport nr 30/2017)
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 29/2017)
• Rozpoczęcie negocjacji w celu nabycia udziałów (raport nr 28/2017)
R E K L A M A