#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy lekarze rezydenci zaraz po studiach powinni zarabiać lepiej?
 
   Informacje

KANIA (KAN): Nabycie obligacji własnych (raport nr 14/2017)
12.10.2017 21:09


Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka", "Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 12 października 2017 r. Emitent nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne ("Obligacje?) notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW?):  (i) 30.400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) obligacje serii D, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLIZNS000063, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D, po cenie nominalnej 1 000 zł każda wraz z narosłymi odsetkami na dzień nabycia.Łączna wartość transakcji wyniosła 30.684.848,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych).Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez Emitenta obligacji serii G, której celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2017-10-12Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KAN: inne informacje
• Zawarcie przedwstępnej umowy przeniesienia przedsiębiorstwa ?Staropolskie Specjały? Spółki z o.o. w celu zwolnienia tej spółki z długu. (raport nr 15/2017)
•  Nabycie obligacji własnych (raport nr 14/2017)
• Dojście do skutku emisji Obligacji serii G (raport nr 13/2017)
• Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 12/2017)
• Uzgodnienie z konsorcjum banków wstępnych warunków finansowania przeznaczonego na refinansowanie zadłużenia oraz finansowanie projektów inwestycyjnych (raport nr 11/2017)
• Raport półroczny ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA Raport półroczny P
• Zawarcie znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki (raport nr 10/2017)
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2017 roku (raport nr 9/2017)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. (raport nr 8/2017)
R E K L A M A