#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   Informacje

KANIA (KAN): Nabycie obligacji własnych (raport nr 14/2017)
12.10.2017 21:09


Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka", "Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 12 października 2017 r. Emitent nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne ("Obligacje?) notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW?):  (i) 30.400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) obligacje serii D, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLIZNS000063, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D, po cenie nominalnej 1 000 zł każda wraz z narosłymi odsetkami na dzień nabycia.Łączna wartość transakcji wyniosła 30.684.848,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych).Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez Emitenta obligacji serii G, której celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2017-10-12Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KAN: inne informacje
• Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy (raport nr 5/2018)
• Planowana emisja obligacji (raport nr 4/2018)
• Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 3/2018)
• Zawarcie aneksu zmieniającego do znaczącej umowy (raport nr 2/2018)
• Korekta sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2016 rok. (raport nr 1/2018)
• Zawarcie Aneksu zmieniającego do Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów. (raport nr 24/2017)
• Uzupełnienie raportu bieżącego numer 22/2017 - informacja na temat obligacji wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o. (raport nr 23/2017)
• Zawarcie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa ?Staropolskie Specjały? Spółki z o.o. w celu zwolnienia tej spółki z długu względem Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (raport nr 22/2017)
• Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji. (raport nr 21/2017)
R E K L A M A