#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy lekarze rezydenci zaraz po studiach powinni zarabiać lepiej?
 
   Informacje

AGORA (AGO): Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2017 r. (raport nr 21/2017)
13.10.2017 11:09


Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2017 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") zwołanemu na dzień 8 listopada 2017 roku na godzinę 11.00 w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.  "Uchwała nr [...]

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [?] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.?"Uchwała nr [...]

Na podstawie § 10 ust. 2.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.?"Uchwała nr [...]

Na podstawie § 8 ust. 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [?] i Pana/Panią [?].?"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [?] do Zarządu Spółki na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.""Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [?] do Zarządu Spółki na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok."
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-10-13Bartosz HojkaPrezes zarządu

(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  AGO: inne informacje
• Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2017 r. (raport nr 21/2017)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. (raport nr 20/2017)
• Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR (raport nr 19/2017)
• Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR (raport nr 18/2017)
• Zakończenie Programu Nabywania Akcji Własnych przez Agorę S.A. (raport nr 17/2017)
• Ogłoszenie oferty skupu akcji Agora S.A. (raport nr 16/2017)
• Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki (raport nr 15/2017)
• Zamiar zgłoszenia kandydatów do Zarządu Spółki i wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 14/2017)
• Rezygnacja członka Zarządu Agory S.A. (raport nr 13/2017)
R E K L A M A