#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

K2INTERNT (K2I): Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A. (raport nr 31/2017)
13.10.2017 12:15


Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od AGS A/S z siedzibą w Charlottenlund, Dania, zawiadomienie z dnia 13 października 2017 r. - przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler ? Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-13Tomasz TomczykPrezes ZarząduTomasz Tomczyk
2017-10-13Rafał CiszewskiWiceprezes ZarząduRafał Ciszewski


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7022757.zip
eko_7022757.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  K2I: inne informacje
• Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?K2 Internet? S.A. o wypłacie dywidendy. (raport nr 31/2018)
• Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A. (raport nr 30/2018)
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku. (raport nr 29/2018)
• Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (raport nr 28/2018)
• Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A. (raport nr 27/2018)
• Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A. (raport nr 26/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. (raport nr 25/2018)
• K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2018
• Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2018 roku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej. (raport nr 24/2018)
R E K L A M A