#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy lekarze rezydenci zaraz po studiach powinni zarabiać lepiej?
 
   Informacje

LCCORP (LCC): Uzupełnienie zgłoszonej kandydatury Pana Michała Kowalczewskiego na Członka Rady Nadzorczej (raport nr 106/2017)
13.10.2017 12:51


Raport bieżący nr 106/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent? lub "Spółka?), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 13 października 2017 r. w nawiązaniu do informacji opublikowanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 101/2017 z dnia 3 października 2017 r., uzupełnienia oświadczenia Pana Michała Kowalczewskiego.  Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Michał Kowalczewski oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej określonych w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub art. 387 k.s.h., nie był karany za przestępstwo działania na szkodę spółki, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-13Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2017-10-13Jakub MalskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LCC: inne informacje
• Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. (raport nr 110/2017)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza (raport nr 109/2017)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza (raport nr 108/2017)
• Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. (raport nr 107/2017)
• Uzupełnienie zgłoszonej kandydatury Pana Michała Kowalczewskiego na Członka Rady Nadzorczej (raport nr 106/2017)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza (raport nr 105/2017)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza (raport nr 104/2017)
• Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej (raport nr 103/2017)
• Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corpw III kwartale 2017 r. (raport nr 102/2017)
R E K L A M A