#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy lekarze rezydenci zaraz po studiach powinni zarabiać lepiej?
 
   Informacje

STALPROD (STP): Zmiana projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 21/2017)
13.10.2017 13:03


Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Stalprodukt S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zmodyfikowaną treść projektów uchwał na NWZ Stalproduktu zwołane na dzień 19 października 2017 r., przekazanych pierwotnie raportem bieżącym nr 20/2017 w dniu 22 września 2017 r.  Proponowane zmiany mają przede wszystkim charakter techniczny i dotyczą projektu Uchwały nr XXXV/5/2017 obejmującej zmiany w Statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności.Pierwsza zmiana wiąże się z uporządkowaniem dotychczasowych zapisów Statutu dotyczących działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej oraz poszerzenia jej o handel energią.

Druga zmiana dotyczy zmiany sposobu klasyfikacji działalności związanej z produkcją i sprzedażą wodoru (nowa działalność) w stosunku do wcześniejszego projektu tej uchwały.Proponowane brzmienia zapisów dotyczących przedmiotu działalności są także ściśle dostosowane do Polskiej Klasyfikacji Działalności.W konsekwencji powyższych zmian, skorygowany zostanie także "Formularz pełnomocnika?, zamieszczony na stronie internetowej Spółki.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-10-13Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny

.
(Emitent)

Załączniki:

   eko_7022769.zip
eko_7022769.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  STP: inne informacje
• Zmiana projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 21/2017)
• DM BDM SA: rekomenduje Stalprodukt
• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 20/2017)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 19/2017)
• Raport półroczny STALPRODUKT SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• DM BDM podnosi cenę docelową akcji Stalproduktu do 651 zł
• Informacja poufna na temat przychodów Segmentu Cynku osiągniętych w I półroczu 2017 roku (raport nr 18/2017)
• Złożenie wiążącej oferty na zakup producenta blach transformatorowych (raport nr 17/2017)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ (raport nr 16/2017)
R E K L A M A