#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy premie przyznane ministrom są uzasadnione?
 
   Informacje

STALPROD (STP): Zmiana projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 21/2017)
13.10.2017 13:03


Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Stalprodukt S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zmodyfikowaną treść projektów uchwał na NWZ Stalproduktu zwołane na dzień 19 października 2017 r., przekazanych pierwotnie raportem bieżącym nr 20/2017 w dniu 22 września 2017 r.  Proponowane zmiany mają przede wszystkim charakter techniczny i dotyczą projektu Uchwały nr XXXV/5/2017 obejmującej zmiany w Statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności.Pierwsza zmiana wiąże się z uporządkowaniem dotychczasowych zapisów Statutu dotyczących działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej oraz poszerzenia jej o handel energią.

Druga zmiana dotyczy zmiany sposobu klasyfikacji działalności związanej z produkcją i sprzedażą wodoru (nowa działalność) w stosunku do wcześniejszego projektu tej uchwały.Proponowane brzmienia zapisów dotyczących przedmiotu działalności są także ściśle dostosowane do Polskiej Klasyfikacji Działalności.W konsekwencji powyższych zmian, skorygowany zostanie także "Formularz pełnomocnika?, zamieszczony na stronie internetowej Spółki.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-10-13Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny

.
(Emitent)

Załączniki:

   eko_7022769.zip
eko_7022769.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  STP: inne informacje
• Spełnienie się warunku zawieszającego wejście w życie umowy zakupu GO Steel Frydek Mistek a.s. (raport nr 2/2018)
• Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 1/2018)
• Podpisanie umowy zakupu GO Steel Frydek Mistek a.s. (raport nr 35/2017)
• Uruchomienie kluczowego projektu badawczo-rozwojowego w ArcelorMittal Poland S.A. (raport nr 34/2017)
• Jednolity tekst statutu Spółki (raport nr 33/2017)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (raport nr 32/2017)
• Powołanie osoby nadzorującej (raport nr 30/2017)
• Zmiany w składzie Komitetu Audytu (raport nr 31/2017)
• Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 29/2017)
R E K L A M A