#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   Informacje

MRPIPS: Wyższa emerytura dla bogatych?
10.12.2017 06:00
/ ©123RF/PICSEL
Blisko 5,5 mld rocznie wpływów do budżetu - to kwota, którą rząd zyska już w 2018 roku na wprowadzeniu zmian związanych z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Czy i którzy podatnicy będą mogli spodziewać się wyższych emerytur?

Z każdym miesiącem rząd coraz baczniej przygląda się finansom państwa. Tym razem po raz kolejny pod uwagę bierze kulejący budżet składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po fali kontroli ZUS związanej z oskładkowaniem umów o dzieło na ozusowane umowy zlecenia bądź umowy o pracę, nadchodzi czas zniesienia przywileju związanego z ograniczeniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  Kogo dotyczą zmiany w ustawie?

Jak podaje ministerstwo, nowelizacja przepisów będzie dotyczyła około 350 tysięcy osób w Polsce. Zakłada ona, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zniesiony zostanie górny limit składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe. Dodatkowo zmieni się również składka na ubezpieczenie zdrowotne, z uwagi na powiększenie kosztów uzyskania przychodów.

Według obecnie obowiązujących przepisów składki na ubezpieczenie emerytalnie i rentowe opłaca się od wynagrodzenia nieprzekraczającego 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - limit w roku 2017 to kwota 10 657 zł miesięcznie. Ustalenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ściśle związane z wysokością średniej pensji krajowej.

Dotychczas od zarobków powyżej kwoty przychodów 127 890 złotych rocznie odprowadzano jedynie składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. W praktyce oznaczało to, że jeśli pracownik przekroczył tę kwotę zarobków w przeciągu np. 8 miesięcy, w kolejnych 4 miesiącach roku uzyskał finalnie wyższą kwotę wynagrodzenia netto. Dodatkowo w czasie tych 4 miesięcy pracodawca był zwolniony z pokrycia własnej części składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za takiego pracownika, co w praktyce oznaczało niższe koszty utrzymania stanowiska pracy.Resort walczy o swoje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, borykając się z problemem pokrycia deficytu w budżecie emerytalno-rentowym, walczy o każdą złotówkę, która zasili Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Mylące są jednak działania rządu. Z jednej strony polityka prospołeczna dotycząca obniżenia wieku emerytalnego, dłuższe urlopy macierzyńskie, dodatkowe zasiłki w kontekście potrzeb rodzin, z drugiej zaś - sięganie do kieszeni pracownika. Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe spowoduje krótkookresowy "zastrzyk" do budżetu państwa.

Po latach jednak, w momencie, gdy obecni pracownicy odprowadzający składki do ZUS nabiorą praw emerytalnych, FUS uszczupli swoje zasoby finansowe, bowiem będzie zobowiązany do wypłacenia wyższych emerytur.

Niewątpliwie chwilowe saldo ZUS będzie na plus, jednak wprowadzone od nowego roku zmiany spowodują duże różnice w wysokości otrzymywanych świadczeń emerytalnych. Pamiętajmy jednak, że nawet największa kwota odprowadzona do ZUS na składkę emerytalną nie zniesie największego miesięcznego świadczenia, które - jak wskazuje ZUS - w chwili obecnej wynosi obecnie 14 946 złotych brutto. Dodajmy, że świadczenie w tej kwocie pobiera tylko jedna osoba w Polsce.Jolanta Rybak, Inventage(INTERIA.PL)

Więcej o: składki ZUS składki emerytalne bogaty
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MRPIPS: inne informacje
• Rafalska: W poniedziałek rusza akcja informacyjna dotycząca programu "Dobry start"
• Gdy spółka nie płaci należności w terminie
• Rafalska: rośnie zainteresowanie tworzeniem domów dziennego pobytu dla seniorów
• Zaliczka przy świadczeniu niepieniężnym
• Świadczenie urlopowe u małego pracodawcy
• Rząd proponuje podatek solidarnościowy oparty o trzy filary
• Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS
• Jak powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki?
• Zatrudnienie na etacie bez wynagrodzenia
R E K L A M A