#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy premie przyznane ministrom są uzasadnione?
 
   Informacje

MONNARI (MON): Skup akcji własnych (raport nr 132/2017)
07.12.2017 13:48


Raport bieżący nr 132/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 27 stycznia 2016 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu  

7 grudnia 2017 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 6890 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,023 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,020 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,40 zł.

Emitent posiada łącznie 1 294 988 akcji własnych, stanowiących 4,24 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 3,69 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2015 r.

Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:

- umorzone,

- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,

- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;

- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,

- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone

w akcjach Spółki.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-12-07Mirosław Misztal Prezes Zarządu

(Emitent)

Załączniki:

   eko_7031674.zip
eko_7031674.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MON: inne informacje
• Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartości nieruchomości (raport nr 11/2018)
• Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za styczeń 2018 r. (raport nr 10/2018)
• Porozumienie o współpracy z LK Designer Shops S.A. (raport nr 9/2018)
• Skup akcji własnych (raport nr 8/2018)
• Skup akcji własnych (raport nr 7/2018)
• Szczegółowe Warunki Programu Skupu Akcji Własnych (raport nr 6/2018)
• Akcjonariusze powyżej 5 % na NWZ w dniu 10 stycznia 2018 r. (raport nr 5/2018)
• Powołanie Członka Rady Nadzorczej. (raport nr 4/2018)
• Uchwały podjęte na NWZ w dniu 10 stycznia 2018 r. (raport nr 3/2018)
R E K L A M A