#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
   Informacje

PEKAO (PEO): Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018 oraz indywidualnego narzutu mierzącego wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny określonego na potrzeby polityki dywidendowej Banku w 2018 r . (raport nr 66/2017)
18.12.2017 20:00


Raport bieżący nr 66/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: "Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "KNF?), w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018, opublikowanych przez KNF w dniu 24 listopada 2017 roku.  KNF zaleciła Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 0,01 pp., a wynikającym z ekspozycji Pekao Banku Hipotecznego S.A.Jednocześnie we wspomnianym piśmie KNF odnosząc się do kryteriów na potrzeby polityki dywidendowej banków na 2018 rok opublikowanych w dniu 24 listopada 2017 roku poinformował, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF określono, że w przypadku Banku indywidualny narzut (ST) mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (dalej: "TCR?) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 1,27%.Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakładając wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na poziomie 0,5% zgodnie ze stanowiskiem KNF oraz pozytywną opinią Komitetu Stabilności Finansowej, o których Zarząd Banku informował w Raporcie Bieżącym nr 62/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 64/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku, minimalne wskaźniki kapitałowe dla Grupy Kapitałowej Banku do wypłaty do 100% dywidendy wynoszą 16,78% dla TCR oraz 14,78% dla kapitału Tier 1, zgodnie z opublikowaną przez KNF polityką dywidendową.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-18Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2017-12-18Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2017-12-18Mateusz Chmielewski Dyrektor Departamentu Prawnego
2017-12-18Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
2017-12-18Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PEO: inne informacje
• Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dywidendy za rok 2017. (raport nr 3/2018)
• Bank Pekao otworzy placówkę w Londynie
• Pekao: W drugim kwartale rozstrzygnięcie czy będzie połączenie z Aliorem
• Skonsolidowany Raport roczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
•  Raport roczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
• Pekao powalczy o nowych klientów
• Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku (raport nr 2/2018)
• Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao S.A. (raport nr 1/2018)
• Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie kapitału Tier II Banku. (raport nr 68/2017)
R E K L A M A