#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
   Informacje

PEKAO (PEO): Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2018r. (raport nr 67/2017)
18.12.2017 20:03


Raport bieżący nr 67/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018:

 

1. Raport roczny Banku Polska Kasa Opieki S.A.:

Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

za rok 2017 - 27 lutego 2018r.2. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.:

Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

za rok 2017 - 27 lutego 2018r.3. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za pierwszy kwartał:

Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

I kwartał 2018 r. - 9 maja 2018r.4. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.:

Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

I półrocze 2018 r. - 8 sierpnia 2018r.5. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za trzeci kwartał:

Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

III kwartał 2018 r. - 7 listopada 2018r.Bank Polska Kasa Opieki S.A. ponadto informuje o niepublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za IV kwartał 2017 r. oraz o niepublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za II kwartał 2018 r.Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-18

Michał Krupiński

Prezes Zarządu Banku
2017-12-18

Tomasz Kubiak

Wiceprezes Zarządu Banku
2017-12-18

Mateusz Chmielewski

Dyrektor Departamentu Prawnego
2017-12-18

Dariusz Choryło

Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PEO: inne informacje
• Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dywidendy za rok 2017. (raport nr 3/2018)
• Bank Pekao otworzy placówkę w Londynie
• Pekao: W drugim kwartale rozstrzygnięcie czy będzie połączenie z Aliorem
• Skonsolidowany Raport roczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
•  Raport roczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
• Pekao powalczy o nowych klientów
• Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku (raport nr 2/2018)
• Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao S.A. (raport nr 1/2018)
• Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie kapitału Tier II Banku. (raport nr 68/2017)
R E K L A M A