#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
   Informacje

ORANGEPL (OPL): Orange Polska i T-Mobile Polska porozumiały się w sprawie rozpoczęcia negocjacji na temat dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska. (raport nr 27/2017)
20.12.2017 09:57


Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. ("Orange Polska?) informuje o rozpoczęciu negocjacji między Orange Polska oraz T- Mobile Polska.  Orange Polska i T-Mobile Polska porozumiały się w sprawie rozpoczęcia negocjacji na temat dostępu do sieci światłowodowej Orange PolskaW dniu 19 grudnia 2017 r. firmy Orange Polska i T-Mobile Polska ("T-Mobile?) podpisały list intencyjny, zgodnie z którym postanowiły rozpocząć negocjacje na temat warunków zapewnienia T-Mobile dostępu do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego (ang. Bitstream Access ? BSA) na obszarach nieregulowanych.W ramach potencjalnej współpracy, Orange Polska może zaoferować hurtowy dostęp szerokopasmowy do infrastruktury światłowodowej dla klientów T-Mobile zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych (bez prawa dalszej odsprzedaży hurtowej) na obszarach nieregulowanych. Zgodnie z najważniejszymi założeniami komercyjnymi, T-Mobile zapłaci z tego tytułu na rzecz Orange Polska:? opłatę wstępną za dostęp do budynków wielorodzinnych zamieszkałych przez klientów indywidualnych

? opłatę miesięczną za dostęp szerokopasmowy za każdego aktywnego klienta

? opłatę instalacyjną za przyłączenie każdego łącza szerokopasmowegoStrony postanowiły zakończyć negocjacje do dnia 30 czerwca 2018 roku. Wyniki tych negocjacji zostaną przedstawione w osobnym raporcie bieżącym.Podjęcie współpracy hurtowej przyczyni się do poprawy monetyzacji inwestycji Orange Polska w sieć światłowodową, maksymalizacji wykorzystania infrastruktury Orange Polska oraz przyspieszenia konwergencji usług telekomunikacyjnych na rynku polskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-20Jean-François FallacherPrezes Zarządu
2017-12-20Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  OPL: inne informacje
• Rezygnacja osób nadzorujących. (raport nr 7/2018)
• Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. (raport nr 6/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A. (raport nr 5/2018)
• Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. (raport nr 1/2018)
• Orange Polska zyskał 66 tys. klientów usług komórkowych netto w IV kw. '17
• Trybunał Sprawiedliwości UE rekomenduje ponowne rozpatrzenie kary dla Orange Polska
• Wybrane dane finansowe i operacyjne za 2017 rok oraz prognoza. (raport nr 4/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny ORANGE POLSKA SA
•  Raport roczny ORANGE POLSKA SA
R E K L A M A