#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   Informacje

LOTOS (LTS): Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w 2018 roku (raport nr 1/2018)
09.01.2018 14:48


Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy LOTOS S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

 

Raport roczny 2017r. ? 7 marca 2018r.

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2018r. ? 27 kwietnia 2018r.

Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2018r. ? 9 sierpnia 2018r.

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2018r. ? 30 października 2018r.Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raporty odpowiednio za 2 kwartał 2018r. oraz za 4 kwartał 2017r. nie będą publikowane.Raport roczny za 2017r. zawierać będzie:

?skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,

?jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będą:

?kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,

?kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będzie:

?półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.,

?półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS.Ponadto Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane 7 marca 2018r.Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1, §101 ust.10a oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-09

Mateusz Aleksander Bonca

Wiceprezes Zarządu

2018-01-09Jarosław KawulaWiceprezes Zarządu(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LTS: inne informacje
• Strzelczyk o fuzji Lotosu i Orlenu: Najpierw strategia energetyczna państwa
• Temat połączenia Orlenu i Lotosu powraca
• Pełna produkcja w rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku będzie przywrócona w piątek
•  Przerwa w zasilaniu przyczyną nieplanowanego postoju rafinerii Grupy LOTOS (raport nr 3/2018)
• LOTOS ma dwie nowe licencje w Norwegii
• Polskie spółki paliwowe z koncesjami w Norwegii
•  Informacja na temat opóźnienia w realizacji projektu EFRA (raport nr 2/2018)
• Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w 2018 roku (raport nr 1/2018)
• Lotos z pierwszym terminowym kontraktem na amerykańską ropę
R E K L A M A