#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za abonamentem rtv z budżetu państwa?
 
   Informacje

BAHOLDING (BAH): Aktualizacja informacji nt. działalności dilerskiej w Katowicach (raport nr 11/2018)
12.01.2018 18:54


Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez jednostkę zależną Emitenta umowy z dilerem marek Jaguar i Land Rover w Katowicach tj. MM Cars Sp. z o.o. (MMC), Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 r. spółka zależna British Automotive Polska S.A. siedzibą w Warszawie [BAP] zawarła z MMC porozumienie (Porozumienie), na mocy którego skrócony został okres wypowiedzenia Umowy Dilerskiej i Serwisowej, o czym Emitent informował w raporcie 51/2017, w konsekwencji czego umowa, o której mowa powyżej zostanie rozwiązana ze skutkiem na dzień 14 stycznia 2018 r.  W związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia wskazanej powyżej umowy w dniu 12 stycznia 2018 r. została zawarta umowa Umowa Najmu pomiędzy British Automotive Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [BASil] (jednostka zależna Emitenta) i osobą fizyczną [Wynajmujący] przedmiotem której jest najem zlokalizowanej w Katowicach części nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym, dotychczas wykorzystywanej przez MMC jako salon i serwis samochodów marek Jaguar i Land Rover [Nieruchomość]. Umowa najmu została zawarta na okres od 15 stycznia do 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia na warunkach określonych w Umowie. Warunki cenowe Umowy Najmu zostały ustalone na warunkach rynkowych. Umowa Najmu nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych a jej pozostałe postanowienia, w tym w odniesieniu do możliwości zabezpieczenia umowy, odstąpienia lub jej rozwiązania nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.Emitent informuje jednocześnie, że począwszy od dnia 15 stycznia 2018 r. BASil będzie prowadziła w miejsce MMC działalność autoryzowanego salonu dilerskiego i serwisu samochodów marek Jaguar i Land Rover w Katowicach, przy czym działalność ta będzie realizowana w wynajmowanej Nieruchomości, a przejęcie przez BASil od MMC działalności dilerskiej i serwisowej odbędzie się bez przerwania pracy zarówno salonu jak i serwisu samochodowego. Jednocześnie intencją Emitenta jest aby działalność BASil prowadzona była docelowo w ramach własnego salonu sprzedaży i w tym celu planowany jest zakup gruntu w nowej lokalizacji w Katowicach oraz budowa własnego obiektu dilerskiego typu 3S (sprzedaż, serwis, części zamienne), spełniającego najnowsze standardy marek Jaguar i Land Rover.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Rafał SuchanPełnomocnik


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  BAH: inne informacje
• Informacja nt. zwiększenia udziału TFI PZU S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce (raport nr 19/2018)
• Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR (raport nr 18/2018)
• Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej (raport nr 17/2018)
• Otrzymanie informacji o zmianie zawiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko związanych w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (raport nr 16/2018)
• Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR (raport nr 15/2018)
• Powołanie osób zarządzających w British Automotive Holding S.A. (raport nr 14/2018)
• Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce (raport nr 13/2018)
• Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR (raport nr 12/2018)
• Aktualizacja informacji nt. działalności dilerskiej w Katowicach (raport nr 11/2018)
R E K L A M A