#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jakość węgla na polskim rynku detalicznym jest dobra?
 
   Informacje

R22: Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D (raport nr 8/2018)
12.01.2018 20:21


Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka?) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 30/2018 i 31/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku postanowił: (i) wyznaczyć na 16 stycznia 2018 roku dzień ostatniego notowania 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz (ii) wprowadzić z dniem 17 stycznia 2018 roku do obrotu 3.500.000 akcji serii D, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenie ich kodem PLR220000018.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Jakub DwernickiPrezes ZarząduJakub Dwernicki


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   19.03.2018 
SES  - Ostatnie notowanie na rynku NewConnect akcji serii B, C i D spółki Sescom SA; od 20 marca 2018 r. akcje spółki będą notowane na rynku równoległym WGPW (debiut specjalny)
   20.03.2018 
SES  - Debiut specjalny akcji serii A2, B, C i D spółki Sescom S.A. na rynku równoległym WGPW pod nazwą skróconą "SESCOM" i oznaczeniem "SES" (od 22 maja 2013 r. do 19 marca 2018 r. spółka była notowana na rynku NewConnect)
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  R22: inne informacje
R E K L A M A