#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   Informacje

CCC: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 2/2018)
12.01.2018 20:27


Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?) Zarząd CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:  1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:

- I kwartał 2018 r. ? 15.05.2018 r.

- III kwartał 2018 r. ? 09.11.2018 r.2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 24.08.2018 r.3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 26.03.2018 r.Jednocześnie, zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?), Zarząd CCC S.A., informuje, iż Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Marcin CzyczerskiWiceprezes Zarządu
2018-01-12Mariusz GnychWiceprezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CCC: inne informacje
• Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku (raport nr 26/2018)
• Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 (raport nr 25/2018)
• Nabycie przez spółkę zależną od Emitenta pakietu większościowego spółki Karl Voegele AG (?Voegele?) oraz dokonanie cesji wierzytelności z pożyczki udzielonej Voegele przez akcjonariusza. (raport nr 24/2018)
• Zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcie rozmów z Obligatariuszami Serii 1/2014 (raport nr 23/2018)
• Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji przez Emitenta (raport nr 22/2018)
• Raport miesięczny za maj 2018 (raport nr 21/2018)
• Podpisanie aneksów do umów kredytowych (raport nr 20/2018)
• Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A. (raport nr 19/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku (raport nr 18/2018)
R E K L A M A