#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   Informacje

AMREST (EAT): Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 4/2018)
12.01.2018 22:24


Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe

W nawiązaniu do RB 119/2017 z dnia 25.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest?, "Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 12 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 120 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 12 stycznia 2018 roku.  

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 130,90 PLN.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0006% kapitału zakładowego Spółki czyli 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 122 549 akcji czyli 122 549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5777% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Oksana StaniszewskaCzłonek Zarządu
2018-01-12Jacek TrybuchowskiCzłonek Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  EAT: inne informacje
• Uruchomienie Transzy E kredytu w ramach Umowy Kredytowej z Bank ?Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A i Česká spořitelna (raport nr 32/2018)
• Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 31/2018)
• Information on the resolutions adopted by the General Shareholders? Meeting (raport nr 30/2018)
• Rozwiązanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych z BDO Sp. z o. o. (raport nr 29/2018)
• Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 28/2018)
• Finalizacja Ramowej Umowy Franczyzowej oraz Umowy nabycia aktywów z Pizza Hut Rosja (raport nr 27/2018)
• Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 26/2018)
• Wstępne wiążące porozumienie pomiędzy AmRest i KFC France (raport nr 25/2018)
• AmRest Holdings SE Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
R E K L A M A