#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jakość węgla na polskim rynku detalicznym jest dobra?
 
   Informacje

AMREST (EAT): Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 4/2018)
12.01.2018 22:24


Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe

W nawiązaniu do RB 119/2017 z dnia 25.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest?, "Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 12 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 120 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 12 stycznia 2018 roku.  

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 130,90 PLN.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0006% kapitału zakładowego Spółki czyli 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 122 549 akcji czyli 122 549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5777% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Oksana StaniszewskaCzłonek Zarządu
2018-01-12Jacek TrybuchowskiCzłonek Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   19.03.2018 
SES  - Ostatnie notowanie na rynku NewConnect akcji serii B, C i D spółki Sescom SA; od 20 marca 2018 r. akcje spółki będą notowane na rynku równoległym WGPW (debiut specjalny)
   20.03.2018 
SES  - Debiut specjalny akcji serii A2, B, C i D spółki Sescom S.A. na rynku równoległym WGPW pod nazwą skróconą "SESCOM" i oznaczeniem "SES" (od 22 maja 2013 r. do 19 marca 2018 r. spółka była notowana na rynku NewConnect)
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  EAT: inne informacje
• Rejestracja statutowej siedziby Spółki w Hiszpanii (raport nr 18/2018)
• AmRest Holdings SE Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 1/2018)
•  Raport roczny AmRest Holdings SE
• Skonsolidowany Raport roczny AmRest Holdings SE
• Umowa wspólników z LPQ Russia Limited (raport nr 17/2018)
• Korekta RB 9/2018 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 9/2018)
• Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 16/2018)
• Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 15/2018)
• Terminy publikacji raportów finansowych w 2018 roku (raport nr 14/2018)
R E K L A M A