#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   Informacje

MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1 (raport nr 2/2018)
12.01.2018 22:51


 

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MCI Capital S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 roku, otrzymał postanowienia Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wykreśleniu zastawów rejestrowych ("Zastaw rejestrowy?) ustanowionych w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę 31.000 obligacji serii I1 o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 31.000.000 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 322.549 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. oraz na 2.990 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do spółki zależnej od Spółki ? MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została odpowiednio na kwotę 49.999.992,08 złotych oraz na kwotę 100.001.525,99 złotych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-01-12Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MCI: inne informacje
• MCI.EuroVentures sprzedaje Dotpay/eCard
• Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Dotcard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wyjście z inwestycji w Dotpay oraz eCard) (raport nr 21/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. (raport nr 20/2018)
• Wyjście z iZettle AB (raport nr 19/2018)
• Zmiana w Zarządzie (raport nr 18/2018)
• Polska firma regionalnym liderem e-fashion
• MCI CAPITAL SA Raport kwartalny Q f kwartał 1/2018
• Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku (raport nr 17/2018)
• Wyjście z inwestycji w lifebrain AG (raport nr 16/2018)
R E K L A M A