#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jakość węgla na polskim rynku detalicznym jest dobra?
 
   Informacje

MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1 (raport nr 2/2018)
12.01.2018 22:51


 

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MCI Capital S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 roku, otrzymał postanowienia Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wykreśleniu zastawów rejestrowych ("Zastaw rejestrowy?) ustanowionych w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę 31.000 obligacji serii I1 o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 31.000.000 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 322.549 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. oraz na 2.990 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do spółki zależnej od Spółki ? MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została odpowiednio na kwotę 49.999.992,08 złotych oraz na kwotę 100.001.525,99 złotych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-01-12Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   19.03.2018 
SES  - Ostatnie notowanie na rynku NewConnect akcji serii B, C i D spółki Sescom SA; od 20 marca 2018 r. akcje spółki będą notowane na rynku równoległym WGPW (debiut specjalny)
   20.03.2018 
SES  - Debiut specjalny akcji serii A2, B, C i D spółki Sescom S.A. na rynku równoległym WGPW pod nazwą skróconą "SESCOM" i oznaczeniem "SES" (od 22 maja 2013 r. do 19 marca 2018 r. spółka była notowana na rynku NewConnect)
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MCI: inne informacje
• Udzielenie przez emitenta gwarancji finansowej (raport nr 11/2018)
• MCI CAPITAL SA Raport kwartalny Q f kwartał 3/2017
• Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku (raport nr 10/2018)
• Zabezpieczenie obligacji Spółki serii PP (raport nr 9/2018)
• Emisja obligacji zwykłych serii P (raport nr 8/2018)
• Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki (raport nr 7/2018)
• Zabezpieczenie obligacji Spółki serii P (raport nr 6/2018)
• Emisja obligacji zwykłych serii P (raport nr 5/2018)
• Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień czwartego kwartału 2017 roku (raport nr 4/2018)
R E K L A M A