#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

KOPEX (KPX): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.04.2018 r. (raport nr 5/2018)
13.02.2018 18:09


Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki KOPEX S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r.  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-02-13

Beata ZawiszowskaPrezes Zarządu2018-02-13

Bartosz Bielak

Wiceprezes Zarządu

(Emitent)

Załączniki:

   eko_7041249.zip
eko_7041249.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
CFG  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A-K spółki CreativeForge Games S.A. pod nazwą skróconą "CFG" i oznaczeniem "CFG"
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KPX: inne informacje
• KOPEX Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie wycofania z depozytu akcji Emitenta umorzonych w związku z podziałem spółki (raport nr 19/2018)
• Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (raport nr 18/2018)
• Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta (raport nr 17/2018)
• Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r. (raport nr 16/2018)
• Wnioskowany przez Emitenta termin Dnia Referencyjnego (raport nr 15/2018)
• Zarejestrowanie przez sąd podziału Emitenta, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki (raport nr 14/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny KOPEX Spółka Akcyjna
•  Raport roczny KOPEX Spółka Akcyjna
R E K L A M A