#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

KOPEX (KPX): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.04.2018 r. (raport nr 4/2018)
13.02.2018 18:09


Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W związku z powzięciem informacji o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego sporządzonego przez Famur S.A. na potrzeby realizacji procesu podziału KOPEX S.A. (raport bieżący Famur S.A. nr 6/2018 z dnia 08.02.2018 r.), Zarząd spółki KOPEX S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) w związku z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w KOPEX S.A., Centrala Oddział w Zabrzu (41-800), przy ul. 3 Maja 89, (parter, Sala kolumnowa). W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-02-13

Beata ZawiszowskaPrezes Zarządu2018-02-13

Bartosz Bielak

Wiceprezes Zarządu

(Emitent)

Załączniki:

   eko_7041250.zip
eko_7041250.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
CFG  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A-K spółki CreativeForge Games S.A. pod nazwą skróconą "CFG" i oznaczeniem "CFG"
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KPX: inne informacje
• KOPEX Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie wycofania z depozytu akcji Emitenta umorzonych w związku z podziałem spółki (raport nr 19/2018)
• Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (raport nr 18/2018)
• Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta (raport nr 17/2018)
• Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r. (raport nr 16/2018)
• Wnioskowany przez Emitenta termin Dnia Referencyjnego (raport nr 15/2018)
• Zarejestrowanie przez sąd podziału Emitenta, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki (raport nr 14/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny KOPEX Spółka Akcyjna
•  Raport roczny KOPEX Spółka Akcyjna
R E K L A M A