#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

JWA: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport nr 1/2018)
14.02.2018 19:51


Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd JWA S.A. (dalej: "Spółka?) informuje, że w dniu 13 lutego 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Krzysztofa Dzietczenia ("Akcjonariusz?) złożone w trybie  

art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

(tj. Dz. U. z 2013, poz. 1382 z późń. zm.), zwana dalej "Ustawą o ofercie publicznej?, informujące,

iż w wyniku zawarcia w dniu 2 lutego 2018 roku transakcji zakupu 17.611 akcji Spółki zwiększeniu

uległ posiadany przez Akcjonariusza stan posiadania powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Transakcja została przeprowadzona w trybie sesyjnym na rynku NewConnect.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przed ww. zmianą Krzysztof Dzietczenia posiadał 193.327

akcji Spółki, które uprawniały do 193.327 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły

4,8332% w kapitale zakładowym oraz 4,8332% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po ww. zmianie Krzysztof Dzietczenia posiada 210.938 akcji Spółki, które uprawniają do 210.938 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 5,2735% w kapitale zakładowym oraz 5,2735% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Krzysztof Dzietczenia poinformował również, że w odniesieniu do niego nie występują podmioty,

o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-14Andrzej MatejkoPrezes ZarząduAndrzej Matejko


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Jutro 
CFG  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A-K spółki CreativeForge Games S.A. pod nazwą skróconą "CFG" i oznaczeniem "CFG"
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  JWA: inne informacje
R E K L A M A