#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

IFCAPITAL (IFC): Aktualizacja danych rejestrowych Emitenta numer REGON (raport nr 11/2018)
14.02.2018 23:42


Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. w Płocku informuje, że wobec dokonanej przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z własnej inicjatywy Sądu, reasumpcji postanowienia o rejestracji połączenia i przyjęcia przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej w dniu 14.02.2018r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał zmiany numeru REGON Emitenta.  W odpisach aktualnych KRS Emitenta podanych do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 08/2018 z dnia 9 lutego 2018r. oraz nr 10/2018 z dnia 12.02.2018r. widniał nowy numer REGON 369464707. Sąd dokonał przywrócenia numeru REGON jakim spółka posługiwała uprzednio tj. numeru 691529550.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że numer REGON 691529550 jest tożsamy z numerem dotychczas identyfikującym Spółkę działającą uprzednio pod firmą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.W załączeniu Emitent prezentuje informację odpowiadajacą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców

pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-14Robert OgrodnikPrezes Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7041695.zip
eko_7041695.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Jutro 
CFG  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A-K spółki CreativeForge Games S.A. pod nazwą skróconą "CFG" i oznaczeniem "CFG"
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  IFC: inne informacje
• Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.05.2018r. (raport nr 29/2018)
• Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk. (raport nr 28/2018)
• Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018r. (raport nr 27/2018)
• Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (raport nr 26/2018)
• Zmiana terminu publikacji raportu okresowego. (raport nr 25/2018)
• Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej. (raport nr 24/2018)
• Spłata umowy pożyczki. (raport nr 23/2018)
• Zawarcie umowy pożyczki. (raport nr 22/2018)
• Spłata zobowiązań przez Pożyczkobiorcę. (raport nr 21/2018)
R E K L A M A