#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

TOWERINV (TOW): Zawarcie istotnej umowy z przez spółkę zależną (raport nr 23/2018)
13.03.2018 20:39


Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Spółka, zawarła jako sprzedający ("Sprzedający?) z Netto sp. z o.o. przedwstępną umowę ("Umowa?) sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.210 m2 położonej w miejscowości Gołków. Nieruchomość ta jest objęta umową przedwstępną, zawartą przez Sprzedającego z jej aktualnymi właścicielami.  Jednocześnie Sprzedający zobowiązał się zawrzeć z Netto sp. z o.o. umowę o wybudowanie w systemie "pod klucz? obiektu handlowo-usługowego o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1.250m2.Kluczowym warunkiem zawieszającym zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie przez Sprzedającego ostatecznej, bezwarunkowej, wykonalnej i niezaskarżalnej w zwykłym trybie administracyjnym decyzji o pozwoleniu na budowę.Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków zawieszających wskazanych w Umowie, nie później niż 31 stycznia 2019 r.Cena sprzedaży nieruchomości wraz z pawilonem handlowym i jego projektem ustalona została na 7.450.000 zł (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) netto.Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-13BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  TOW: inne informacje
R E K L A M A