#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

MEDIACAP (MCP): Raport roczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
13.03.2018 22:33


 

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi16 36214 6293 8553 307
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-234191-5545
Zysk (strata) brutto1 1342 304267541
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 1602 223273522
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej0-530-12
Zysk (strata) netto ogółem1 1602 170273509
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej432-339102-80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1212 48729598
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-270-2 305-64-554
Przepływy pieniężne netto, razem283-15767-36
Liczba akcji w sztukach średnioważona 18 419 36817 464 44118 419 36817 464 441
Zysk (strata) netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0,060,120,020,03
Aktywa obrotowe6 1895 6561 4841 327
Aktywa trwałe 25 04520 6756 0054 852
Aktywa razem31 23426 3317 4896 179
Zobowiązania krótkoterminowe 6 7354 5741 6151 073
Zobowiązania długoterminowe 2 00242148099
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7045494.zip
eko_7045494.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MCP: inne informacje
• MCP Publica sp. z o.o.: zmiana nazwy na Booost sp. z o.o., wejście w obszar działalności big data i performance marketing oraz zmiany w strukturze udziałowej (raport nr 20/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 19/2018)
• Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty oraz wielkości dywidendy (raport nr 18/2018)
• Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019 (raport nr 17/2018)
• Przegląd rynku pod kątem partnera dla skalowania działalności Grupy S/F (raport nr 16/2018)
• MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2018
• Zlecenia o znacznej wartości (raport nr 15/2018)
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r. (raport nr 14/2018)
• Szacunkowe wybrane dane finansowe za 1Q 2018 (raport nr 13/2018)
R E K L A M A