#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
   Informacje

MEDIACAP (MCP): Raport roczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
13.03.2018 22:33


 

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi16 36214 6293 8553 307
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-234191-5545
Zysk (strata) brutto1 1342 304267541
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 1602 223273522
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej0-530-12
Zysk (strata) netto ogółem1 1602 170273509
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej432-339102-80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1212 48729598
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-270-2 305-64-554
Przepływy pieniężne netto, razem283-15767-36
Liczba akcji w sztukach średnioważona 18 419 36817 464 44118 419 36817 464 441
Zysk (strata) netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0,060,120,020,03
Aktywa obrotowe6 1895 6561 4841 327
Aktywa trwałe 25 04520 6756 0054 852
Aktywa razem31 23426 3317 4896 179
Zobowiązania krótkoterminowe 6 7354 5741 6151 073
Zobowiązania długoterminowe 2 00242148099
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7045494.zip
eko_7045494.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MCP: inne informacje
• Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (raport nr 9/2018)
• Perspektywy rozwoju na rok 2018 (raport nr 8/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
•  Raport roczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
• Zawarcie porozumienia z klientem z branży FinTech przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (raport nr 7/2018)
• Rozpoczęcie współpracy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o. (raport nr 6/2018)
• Szacunkowe przychody MEDIACAP SA za 2017 r. (raport nr 5/2018)
• Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych (raport nr 4/2018)
• Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2018: Dokapitalizowanie i zwiększenie udziałów w Plastream do 63,57% poprzez objęcie udziałów uprzywilejowanych. Ustanowienie programu motywacyjnego. (raport nr 3/2018)
R E K L A M A