#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   Informacje

COMARCH (CMR): Haitong Bank podnosi rekomendację dla Comarchu do
22.03.2018 09:07
Haitong Bank w raporcie z 21 marca podnosi rekomendację dla Comarchu do KUPUJ z Neutralnie, natomiast obniża cenę docelową akcji do 177 PLN ze 196,6 PLN.

Haitong Bank w raporcie z 21 marca podnosi rekomendację dla Comarchu do KUPUJ z Neutralnie, natomiast obniża cenę docelową akcji do 177 PLN ze 196,6 PLN. Wynika to z redukcji prognoz EBITDA na lata 2018/19/20 odpowiednio o 6/9/8 proc., co z kolei jest efektem niższej niż pierwotnie oczekiwano rentowności za sprawą niesłabnącej presji płacowej (wzrost o ok. 8 proc. r/r w latach 2018-2019).  

Po bardzo dobrych latach 2014-2016, kiedy EBITDA i zysk netto Comarchu wyniosły odpowiednio 153-178 mln PLN i 72-78 mln PLN, rok 2017 przyniósł wyraźne rozczarowanie. EBITDA spadła do 99 mln PLN, a zysk netto do 43 mln PLN, czyli do poziomów z lat 2012-2013. Co ważne, wyniki rozczarowywały w każdym kwartale 2017 r. Konrad Księżopolski, Szef Działu Analiz Haitong Bank, wymienia trzy główne czynniki, które miały na to wpływ. Po pierwsze, niesłabnąca presja na koszty osobowe, które w 2017 r. wzrosły o ok. 7 proc. r/r, głównie za sprawą presji płacowej. Po drugie dalszy spadek przychodów o jeden procent r/r (wobec 2 proc. w 2016 r.) był spowodowany głównie sytuacją w segmencie handlu i usług, który jest obarczony wysoką marżą. Trzeci czynnik, który miał znaczący wpływ na wyniki Comarchu w ubiegłym roku, to niekorzystny kurs walutowy (głównie USD/PLN). Według spółki przyczynił się on do spadku zysku operacyjnego o ok. 25 mln PLN i przychodów o ok. 28 mln PLN w 2017 r.

Zdaniem analityków Haitong Bank w tym roku sytuacja powinna się poprawić przynajmniej w dwóch obszarach. Oczekują, że przychody Comarchu wzrosną w 2018 r. o ok. 14 proc. r/r, głównie za sprawą kontraktu ReCourt, który wart jest ok. 138 mln PLN brutto (z czego ok. 110 mln PLN przypada Comarchowi). Ma on zostać w pełni przeprowadzony w tym roku, najprawdopodobniej w drugim-trzecim kwartale. Jak zaznacza Konrad Księżopolski, pomimo faktu, że ok. 2/3 tego kontraktu dotyczy infrastruktury sprzętowej, będzie to wewnętrzna produkcja Comarchu, więc można się spodziewać wyższej marży.

Poza tym, według szacunków Haitong Bank, negatywny wpływ niekorzystnych kursów walutowych na zysk operacyjny spółki powinien stopniowo słabnąć, do ok. 10 mln PLN w 2018 r. Mimo, że analitycy oczekują, że presja płacowa utrzyma się na porównywalnym poziomie ok. 8 proc., Comarch rozpoczął negocjacje z klientami, by doszacować wartość kontraktów i w ten sposób, przynajmniej częściowo, uwzględnić rosnące koszty zatrudnienia. Zgodnie z wyliczeniami analityków, jeżeli Comarchowi uda się wynegocjować z polskimi klientami pięcioprocentową korektę cen, to pozytywny wpływ na EBIT w skali rocznej powinien wynieść ok. 20 mln PLN.

Konrad Księżopolski, Szef Działu Analiz, Haitong Bank(INTERIA.PL)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CMR: inne informacje
• myRobotcenter wspólnie z Comarch
• Comarch podbija Luxembourg
• Zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja S.A. (raport nr 9/2018)
• Wyniki finansowe Comarch za I kwartał 2018 roku
• Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A. (raport nr 2/2018)
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz ocena sytuacji Spółki (raport nr 1/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 27 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał. (raport nr 8/2018)
• Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2017. (raport nr 7/2018)
• Nowy biurowiec Comarch w krakowskiej strefie ekonomicznej
R E K L A M A