#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   Informacje

ATLANTIS (ATS): Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (raport nr 15/2018)
16.04.2018 18:21


Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,  

Damf Invest S.A. wobec faktu utraty statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657016 (dalej: Patro Invest), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie, zawiadamiam o: Pośrednim zbyciu akcji spółki: ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku . Damf Invest S.A. poinformowała , że na skutek utraty w dniu 11.04.2018 r. przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w dniu 11.04.2018 r. pośrednio zbyła wszystkie posiadane akcje to jest:

1. 14.736.850 akcji Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, która to ilość stanowiła łącznie 58,95 % udziału w kapitale zakładowym ATLANTIS S.A. i uprawniała pośrednio do oddania 14.736.850 głosów, stanowiących 58,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATLANTIS S.A.

Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji spółki oraz że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji ww. spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Anna KajkowskaPrezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ATS: inne informacje
• Połączenie Emitenta - ATLANTIS S.A. (Spółka Przejmująca) z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki. (raport nr 16/2018)
• Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (raport nr 15/2018)
•  Raport roczny ATLANTIS SA
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta (raport nr 14/2018)
• Korekta raportu bieżącego Nr 13/2018 z dnia 02.03.2018r. (raport nr 13/2018)
• Zawarcie 2 Umów pożyczek pieniężnych (raport nr 13/2018)
• Opłacenie przez obligatariuszy Obligacji serii A i B Emitenta (raport nr 12/2018)
• Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (raport nr 11/2018)
• Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (raport nr 10/2018)
R E K L A M A