#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   Informacje

RESBUD (RES): Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (raport nr 13/2018)
16.04.2018 18:27


Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,  

Damf Invest S.A. wobec faktu utraty statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657016 (dalej: Patro Invest), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie, zawiadamiam o: Pośrednim zbyciu akcji spółki: RESBUD SE z siedzibą w Płocku . Damf Invest S.A. poinformowała , że na skutek utraty w dniu 11.04.2018 r. przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w dniu 11.04.2018 r. pośrednio zbyła wszystkie posiadane akcje to jest:

4.290.000 akcji Spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku, która to ilość stanowiła łącznie 33,00 % udziału w kapitale zakładowym RESBUD SE i uprawniała pośrednio do oddania 4.290.000 głosów, stanowiących 33,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki RESBUD SE.

Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji spółki oraz że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji ww. spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Anna KajkowskaPrezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RES: inne informacje
• Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (raport nr 13/2018)
• Uchwała Zarządu KDPW dotycząca papierów wartościowych Emitenta. (raport nr 12/2018)
•  Raport roczny RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA
• Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii, Sprawozdanie Zarządu (raport nr 11/2018)
• Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia, Zamiar przeniesienia Siedziby Spółki (raport nr 10/2018)
• Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej. (raport nr 9/2018)
• Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej (raport nr 8/2018)
• Komunikat KDPW dotyczący rejestracji papierów wartościowych Emitenta. (raport nr 7/2018)
• Aktualizacja danych rejestrowych Emitenta numer REGON i NIP (raport nr 6/2018)
R E K L A M A