#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

RESBUD (RES): Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (raport nr 13/2018)
16.04.2018 18:27


Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,  

Damf Invest S.A. wobec faktu utraty statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657016 (dalej: Patro Invest), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie, zawiadamiam o: Pośrednim zbyciu akcji spółki: RESBUD SE z siedzibą w Płocku . Damf Invest S.A. poinformowała , że na skutek utraty w dniu 11.04.2018 r. przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w dniu 11.04.2018 r. pośrednio zbyła wszystkie posiadane akcje to jest:

4.290.000 akcji Spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku, która to ilość stanowiła łącznie 33,00 % udziału w kapitale zakładowym RESBUD SE i uprawniała pośrednio do oddania 4.290.000 głosów, stanowiących 33,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki RESBUD SE.

Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji spółki oraz że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji ww. spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Anna KajkowskaPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RES: inne informacje
• Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018 oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 (raport nr 35/2018)
•  Informacja dla Akcjonariuszy-Kontynuacja po przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2018r . (raport nr 34/2018)
• Aktualizacja strategii rozwoju Spółki (raport nr 33/2018)
• Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej (raport nr 32/2018)
• Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki oraz udzielenie dodatkowego zabezpieczenia zwrotu pożyczki (raport nr 31/2018)
• Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie. (raport nr 30/2018)
• Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie. (raport nr 29/2018)
• Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. (raport nr 28/2018)
• Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie. (raport nr 27/2018)
R E K L A M A