#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

ENEA (ENA): Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017 (raport nr 30/2018)
16.05.2018 19:06


Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 zgodnie z którą, Zarząd wnosi o podział zysku netto Emitenta za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 1 813 324 tys. zł w ten sposób, że 100 % zysku netto proponuje przeznaczyć na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitałów rezerwowych.  

Rekomendacja Zarządu Spółki o przeznaczeniu 100% zysku netto za rok obrotowy 2017 na pozostałe kapitały rezerwowe jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych Grupy wynikających między innymi z planów ujętych w "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA w perspektywie do 2030 roku?, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2016.

Jednocześnie zasadą polityki dywidendowej ENEA S.A. pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki.

Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki celem wydania oceny przyjętej rekomendacji. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2018-05-16Piotr OlejniczakCzłonek ZarząduPiotr Olejniczak


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ENA: inne informacje
• Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane na dzień 28 maja 2018 roku (raport nr 31/2018)
• Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017 (raport nr 30/2018)
• Rejestracja zmian w Statucie Spółki (raport nr 29/2018)
• Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2018 roku (raport nr 28/2018)
• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2018 roku (raport nr 27/2018)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 28 maja 2018 roku (raport nr 26/2018)
• Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. (raport nr 25/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 roku (raport nr 24/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 roku (raport nr 23/2018)
R E K L A M A