#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

MEDIATEL (MTL): Aktualizacja propozycji układowych Hawe Telekom (raport nr 8/2018)
16.05.2018 19:42


Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 opublikowanego w dniu 20 grudnia 2017 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent?), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 16 maja 2018 r. Zarząd spółki zależnej Emitenta - Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej: "HAWE Telekom?) złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli Hawe Telekom, gdyż Hawe Telekom w zaktualizowanych propozycjach układowych proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej.  Aktualizacja propozycji układowych dłużnika polega na zmianie sposobu restrukturyzacji zadłużenia Hawe Telekom poprzez wykreślenie konwersji wierzytelności na udziały w Hawe Telekom. Zamiast konwersji wierzytelności na udziały HAWE Telekom, dłużnik ? Hawe Telekom dokona spłaty 100% kwoty głównej wierzytelności w ratach, zgodnie z zasadami określonymi w zaktualizowanych propozycjach układowych dłużnika.Aktualizacja propozycji układowych jest efektem zakończenia negocjacji z grupą wierzycieli , którzy aktywnie uczestniczyli w ustalaniu warunków przyjęcia układu . W opinii Zarządu Hawe Telekom zwiększą one poparcie dla propozycji układowych przedstawionych przez Zarząd w toku trwającego właśnie procesu głosowania, w którym wszyscy wierzyciele mają wskazać te najkorzystniejsze pod względem finansowym i prawidłowym pod kątem prawnym .


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Paweł Paluchowski

Prezes(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MTL: inne informacje
• Wycofanie propozycji układowych złożonych przez Radę Wierzycieli (raport nr 9/2018)
• Aktualizacja propozycji układowych Hawe Telekom (raport nr 8/2018)
• Opóźnienie publikacji raportów za I półrocze 2017 r. , za III kw. 2017 r. oraz sprawozdanie roczne za 2017 r (raport nr 7/2018)
• Rozpoczęcie procedury głosowania nad układem HAWE Telekom (raport nr 6/2018)
• Postanowienie o zmianie składu rady wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom (raport nr 5/2018)
• Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2017 r. i za III kw. 2017 r. (raport nr 4/2018)
• Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2017 r. i za III kw. 2017 r. oraz uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 18.01.2018 r. (raport nr 3/2018)
• Złożenie Testu Prywatnego Wierzyciela przez Hawe Telekom (raport nr 2/2018)
• Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 1/2018)
R E K L A M A