#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

UNIBEP (UNI): Rekomendacja wypłaty dywidendy (raport nr 24/2018)
16.05.2018 20:27


Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję

o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2017.  Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za rok 2017 w kwocie 5 110 595,10 zł, tj. 0,15 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś pozostała część zysku netto za rok 2017 w kwocie 407 879,92 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych Spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. w celu ich umorzenia.Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje ustalić 25 czerwca 2018 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 9 lipca 2018 r.Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 16 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  UNI: inne informacje
• Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji Ogrodowa Office w Łodzi (raport nr 40/2018)
• Nabycie przez spółkę zależną udziału w nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie (raport nr 39/2018)
• Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji budowlanej przy Al. Gen. W. Sikorskiego w Warszawie (raport nr 38/2018)
• Zawarcie przez UNIBEP S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej w Białymstoku (raport nr 37/2018)
• Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Serbskiej/Naramowickiej w Poznaniu (raport nr 36/2018)
• Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 35/2018)
• Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r. (raport nr 34/2018)
• Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 33/2018)
• Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu pn. Sjusjoen? w Norwegii (raport nr 32/2018)
R E K L A M A