#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

UNIBEP (UNI): Rekomendacja wypłaty dywidendy (raport nr 24/2018)
16.05.2018 20:27


Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję

o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2017.  Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za rok 2017 w kwocie 5 110 595,10 zł, tj. 0,15 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś pozostała część zysku netto za rok 2017 w kwocie 407 879,92 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych Spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. w celu ich umorzenia.Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje ustalić 25 czerwca 2018 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 9 lipca 2018 r.Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 16 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  UNI: inne informacje
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał (raport nr 25/2018)
• Rekomendacja wypłaty dywidendy (raport nr 24/2018)
• UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Zawarcie umowy na realizację centrum logistycznego z terminalem kontenerowym w Łapach w województwie podlaskim (raport nr 23/2018)
• Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Woronicza w Warszawie (raport nr 22/2018)
• Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szwedzkiej w Warszawie (raport nr 21/2018)
• Informacja o złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na realizację inwestycji drogowej na odcinku Dąbrowa Białostocka ? Sokółka (raport nr 20/2018)
• Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. J. Kaczmarskiego w Warszawie (raport nr 19/2018)
• Ustanowienie Programu Emisji Obligacji (raport nr 18/2018)
R E K L A M A