#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

COMARCH (CMR): Comarch podbija Luxembourg
12.06.2018 11:01
Comarch Insurance Agent Essentials, system przeznaczony dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych został wdrożony w towarzystwie AXA Luxembourg.

Zakres wdrożenia objął wszystkie procesy przedsprzedażowe i sprzedażowe w odniesieniu do ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych.

- Potrzebowaliśmy nowego narzędzia wspierającego zarówno przedsprzedażową działalność naszej sieci dystrybucji, obejmującą analizy potrzeb, symulacje i kwotacje - jak i część sprzedażową, począwszy od przygotowania oferty, poprzez wystawienie polisy, aż po raportowanie - mówi Georges Biver, Head of Life & Health w AXA Luxembourg. - Chcieliśmy również trzymać rękę na pulsie jeśli chodzi o nadchodzące przepisy, takie jak PRIIPS czy IDD - dodaje Biver. 

Comarch Insurance Agent Essentials automatyzuje kluczowe procesy biznesowe, w tym definiowanie produktów, prezentację ofert, ocenę ryzyka, operacje na polisach, czy rozpatrywanie roszczeń. Zapewnia agentom skuteczną analizę potrzeb klienta, łatwy dostęp do dokumentacji i sprawny mechanizm ofertowania i zawierania polis.

- AXA miała trzy cele: zachować zgodność z przepisami, zapewnić sieci sprzedaży cenne wsparcie jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu, i wreszcie - zbudować długofalową strategię zorientowaną na klienta. Nasz system nadawał się do tego doskonale - dał ubezpieczycielowi szansę na cyfryzację swojego biznesu - podkreśla Raphaël de Schrynmakers, kierownik sprzedaży w Comarch.

W trakcie wdrożenia, Comarch Insurance Agent Essentials został rozszerzony o portal sprzedaży bezpośredniej i portal klienta; obecnie występuje pod nazwą Comarch Digital Insurance.

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, w Polsce. Prowadzi projekty dla czołowych marek z polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w 60 krajach na 6 kontynentach.

mzb(INTERIA.PL)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CMR: inne informacje
• myRobotcenter wspólnie z Comarch
• Comarch podbija Luxembourg
• Zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja S.A. (raport nr 9/2018)
• Wyniki finansowe Comarch za I kwartał 2018 roku
• Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A. (raport nr 2/2018)
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz ocena sytuacji Spółki (raport nr 1/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 27 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał. (raport nr 8/2018)
• Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2017. (raport nr 7/2018)
• Nowy biurowiec Comarch w krakowskiej strefie ekonomicznej
R E K L A M A