#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

DELKO (DEL): Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 13/2018)
13.06.2018 18:36


Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Delko S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 2.392.000 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. 0,40 zł na jedną akcję, z zysku netto za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  

Dzień dywidendy uchwalono na 11 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-13Dariusz KaweckiPrezes Zarządu
2018-06-13Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DEL: inne informacje
• Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 14/2018)
•  Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 13/2018)
• Powołanie Zarządu Delko S.A. (raport nr 12/2018)
• Powołanie członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Delko S.A. (raport nr 11/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 10/2018)
• Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Delko S.A. (raport nr 9/2018)
• Rezygnacja członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Delko S.A. (raport nr 8/2018)
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 7/2018)
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 6/2018)
R E K L A M A