#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

MOSTALZAB (MSZ): Rada Nadzorcza nowej kadencji (raport nr 30/2018)
13.06.2018 19:24


Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 13 czerwca 2018 r., w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej Emitenta, odwołało ze składu:  1. Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2. Pana Michała Rogatko - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

3. Pana Daniela Lewczuka ? Członka Rady Nadzorczej,

4. Pana Marka Kaczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej,?

5. Pana Witolda Grabysza - Członka Rady Nadzorczej.??Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej, na nową, wspólną, trzyletnią kadencję następujące osoby:1. Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego,

2. Pana Michała Rogatko,

3. Pana Daniela Lewczuka,

4. Pana Marka Kaczyńskiego,

5. Pana Jacka Górkę.Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej oraz złożone przez nich oświadczenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości odrębnym raportem.Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-13Dariusz PietyszukPrezes Zarządu

(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MSZ: inne informacje
• Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej (raport nr 33/2018)
• Powołanie Członka Zarządu wraz z informacjami o nowo powołanym Członku (raport nr 32/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 31/2018)
• Rada Nadzorcza nowej kadencji (raport nr 30/2018)
• Uchwały ZWZ Mostostal Zabrze S.A. (raport nr 29/2018)
• Otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w ramach projektu budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie (raport nr 28/2018)
• Powiadomienie o transakcjach na akcjach MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 27/2018)
• Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego kontraktu zawartego w ramach projektu budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie (raport nr 26/2018)
• Powiadomienie o transakcjach na akcjach MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 25/2018)
R E K L A M A