#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

MAXCOM (MXC): Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2018 r. (raport nr 15/2018)
14.06.2018 11:18


Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.  Arkadiusz Wilusz

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.652.400

Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.652.400

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 87,15%

Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 61,20%Andrzej Wilusz

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 183.600

Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 183.600

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,68%

Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 6,80%

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ14-06-2018 r. ARKADIUSZ WILUSZ ? PREZES SPÓŁKI
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MXC: inne informacje
R E K L A M A