#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

NETIA (NET): Rezygnacja osoby nadzorującej (raport nr 37/2018)
14.06.2018 11:45


 

Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanej w dniu 14 czerwca 2018 roku rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zambrzyckiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 14 czerwca 2018 roku. W złożonym oświadczeniu o rezygnacji, Pan Grzegorz Zambrzycki, nie wskazał przyczyn rezygnacji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-14Andrzej AbramczukCzłonek Rady Nadzorczej
2018-06-14Krzysztof AdaszewskiCzłonek Rady Nadzorczej


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  NET: inne informacje
• Transakcja wewnątrzgrupowa ? uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podmiotu zależnego od Netia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 (raport nr 44/2018)
• Transakcja wewnątrzgrupowa ? przedterminowy wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (raport nr 43/2018)
• Aktualizacja informacji w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej z Konsorcjum Banków, rozwiązania umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz przystąpienia przez Netia S.A. do umowy kredytów zawartej przez Cyfrowy Polsat S.A. (raport nr 42/2018)
• Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku (raport nr 41/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 14 czerwca 2018 roku (raport nr 39/2018)
• Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki (raport nr 40/2018)
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie ? treść podjętych uchwał, informacja o wniesionych autopoprawkach do uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza (raport nr 38/2018)
• Rezygnacja osoby nadzorującej (raport nr 37/2018)
• Rezygnacja osoby nadzorującej (raport nr 36/2018)
R E K L A M A