#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

MOSTALZAB (MSZ): Powołanie Członka Zarządu wraz z informacjami o nowo powołanym Członku (raport nr 32/2018)
14.06.2018 12:30


Raport bieżący nr 32/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta w głosowaniu tajnym powołała w skład Zarządu Emitenta, w ramach aktualnej kadencji, Pana Witolda Grabysza (Grabysz), powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.  

Tym samym, aktualny skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco:

1. Dariusz Pietyszuk - Prezes Zarządu,

2. Jarosław Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu,

3. Witold Grabysz - Wiceprezes Zarządu.Informacje dotyczące Pana Witolda Grabysza:Wykształcenie i kwalifikacje:

Politechnika Śląska - inżynier mechanik, doktor nauk technicznych.Doświadczenie zawodowe:

1993 ? 2000 - Politechnika Śląska, asystent, adiunkt,

1998 ? 2000 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "MONTOCHEM? S.A., członek Rady Nadzorczej,

2000 ? 2004 - McKinsey & Company, konsultant,

2004 ? 2012 - Merawex Sp. z o.o., Członek Zarządu, Prezes Zarządu,

2012 ? 2013 ? Risk Adviser Sp. z o.o., Dyrektor ds. oceny ryzyka,

2013 ? 2014 ? Praxea Sp. z o.o., Prezes Zarządu,

2014 ? 2014 ? Lumen Technik Sp. z o.o., Członek Zarządu,

2014 ? 2014 ? AMB Energia Centrum Usług Sp. z o.o., Doradca Zarządu,

2014 ? 2015 - Rehatronics S.A., Prezes Zarządu,

2015 - 2018 - Blirt S.A., Wiceprezes Zarządu, (notowana na New Connect firma biotechnologiczna)

2016 ? 2018 - BLR 152 Sp. z o.o., Prezes Zarządu (spółka celowa w Grupie Blirt),

2014 - 2018 - własna działalność doradcza w zakresie zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów oraz rozwoju nowej działalności,

2017 ? 2018 ? Mostostal Zabrze S.A., Członek Rady Nadzorczej,

2016 r. do nadal - Thoth Pro Sp. z o.o., Członek Zarządu (startup informatyczny opracowujący oryginalne oprogramowanie do analizy danych farmakometrycznych).Według złożonego oświadczenia Pan Witold Grabysz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-06-14Dariusz Pietyszuk

Prezes Zarządu(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MSZ: inne informacje
• Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej (raport nr 33/2018)
• Powołanie Członka Zarządu wraz z informacjami o nowo powołanym Członku (raport nr 32/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 31/2018)
• Rada Nadzorcza nowej kadencji (raport nr 30/2018)
• Uchwały ZWZ Mostostal Zabrze S.A. (raport nr 29/2018)
• Otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w ramach projektu budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie (raport nr 28/2018)
• Powiadomienie o transakcjach na akcjach MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 27/2018)
• Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego kontraktu zawartego w ramach projektu budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie (raport nr 26/2018)
• Powiadomienie o transakcjach na akcjach MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 25/2018)
R E K L A M A